Fiske och båtliv

Du kan fiska i centrala Örebro eller i någon av de många sjöarna. I Örebro finns en gästhamn med plats för upp till 25 båtar.

Fiske

Utmed Svartån finns goda möjligheter till fiske. Här finns bland annat gädda, abborre, braxen, mört och regnbågs­öring (som släpps i varje år). Du får fiska gratis hela året från dammbordet i Karlslund till Svartåns utlopp i Hemfjärden.

Mellan den 1 mars till 31 maj är det fångstförbud av fisken asp. Under samma period råder totalt fiskeförbud på sträckan mellan Slussen och Bygärdesbäcken.

Regler för fiske i Svartån

Reglerna gäller för det fria fisket i Svartån mellan dammbordet i Karlslund och utflödet i Hemfjärden.

Begränsningar i hur och vad du kan fiska

 • fiske är tillåtet med endast ett handredskap (spinn-, haspel-, met-, flug- eller pimpelspö) per person
 • handredskapet får ha endast ett krokförsett bete
 • vadning i samband med fiske är inte tillåtet
 • dragrodd och trolling (släpande av bete efter motordriven båt) är inte tillåtet
 • högst tre laxartade fiskar (regnbågsöring) får fångas per person och kalenderdygn
 • minimimått för gös är 45 cm och gös under detta mått ska omedelbart tillbaks
 • fiske med nät och kastnät är förbjudet
 • fiske efter ål och kräftor är förbjudet året runt och fiske efter asp är förbjudet under perioden 1 mars–31 maj.

Begränsningar i fiskeplatser

Det är inte tillåtet att fiska:

 • från broar och dammbord
 • från Södra och Norra Strandgatan och Engelbrektsgatan
 • i Karlslundsfallen mellan dammen och kraftverkskanalens utlopp i ån
 • från Slussen till Bygärdesbäcken under perioden 1 mars–31 maj intill
 • i fisktrapporna (skyltat)
 • från någon av Svartåns sidor, från bron till Hästhagen till uppströms badplatsen.

Tänk på att ta hänsyn till trafikanter på gång- och cykelvägar när du fiskar!

Fiska i Södra Ånnabosjön

Södra Ånnabosjön har ett naturligt fiskbestånd och inplanterad ädelfisk. För att fiska måste du ha fiskekort. Runt hela Södra Ånnabosjön finns en asfalterad väg. Från den finns avstickare ner till bryggor dit rullstolsburna kan nå sjön för att fiska.

Mer information om fiskebestämmelser och fiskekort

Köpa fiskekort

Försäljning av fiskekort sker från och med 15 maj via iFiskes webbplats eller hos First Camp i Ånnaboda under deras öppettider.

Magnetfiske

Magnetfiske innebär att man med hjälp av kraftfulla magneter och rep drar upp skrotföremål från vattendrag vilket minskar nedskräpningen av vattendragen.

Tänk på följande

 • Magnetfiske rekommenderas under perioden april-september då gräset är i tillväxt så att detta inte tar skada av tunga föremål och nedtrampning vid strandkanten.
 • Ha koll på ledningar och annat som kan ta skada. Kartorna nedan visar områden där magnetfiske ska undvikas utifrån kommunens ledningsnät. Du som fiskar bör också kolla www.ledningskollen.se för att se om andra ledningsägare än kommunen har något på platsen som kan ta skada om magneten slår i eller fastnar.
 • Undvik magnetfiske vid vandringsvägar för fisk samt nedströms Slussbron (se kartor). Nedanför Slussbron övergår ån till sedimentationsbotten med risk för höga miljögifter som virvlas upp. Bygärdesbäcken kan också utgöra en punktkälla för gamla miljögifter från pappersbruket. Dessutom leker Aspen i området under perioden mars-april.

Karta över olämpliga magnetfiskeområden (mörkblått) i Svartån från Hästhagen till Rosta , 475.8 kB.. Klicka här för att komma till Örebrokartan. Klicka på bilden för att se i större storlek. 

Kartbild över Svartån

Karta över olämpliga magnetfiskeområden (mörkblått) i Svartån från Rosta till Slottet , 921.1 kB.. Klicka här för att komma till Örebrokartan. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Kartbild över Svartån

Karta över olämpliga magnetfiskeområden (mörkblått) i Svartån från Slottet-Skebäck , 766.7 kB.. Klicka här för att komma till Örebrokartan. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Kartbild över Svartån

Karta över olämpliga magnetfiskeområden (mörkblått) i Svartån från Alnängarna-Hjälmaren. Klicka här för att komma till Örebrokartan. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Kartbild över Svartån

Du måste ta hand om skrotet

Eftersom det finns risk för nedsmutsning eller skador måste skrot lastas direkt på färdmedel för bortforsling. Du får använda befintliga parkeringar och det är inte tillåtet att köra in, ens tillfälligt, på gång- och cykelvägar.

Om du ska anordna ett event kan det vara aktuellt med placering av container, bord, tält, skylt eller scen, då gäller ordningslagen och du behöver tillstånd om att använda offentlig plats. Det söker du på polisens webbplats.

Om du får upp annat än skrot

Ibland kan man få upp oväntade saker. Här är några allmänna rekommendationer kring saker som inte bara är skrot:

 • Om du får upp till exempel skräpkorgar och parkbänkar som tillhör kommunen, och bedömer att det räcker med en tvätt för att de ska vara användbara, kan objektet placeras på en plats så att de inte hindrar eller skymmer sikten för fotgängare, cyklister eller annan trafik. Objektet ska märkas med en lapp ”Hämtas av Örebro kommun” för att inte väcka irritation hos passerande eller ses som något som kan kastas i ån igen. Meddela Örebro kommun på servicecenter@orebro.se med information om typ av objekt och var det kan hämtas.
 • Om du hittar föremål som kan återanvändas och som tillhör andra organisationer tar du kontakt med dem direkt. I annat fall hanteras de enligt gällande regler för avfallshantering.
 • Fiskar du upp farligt avfall som batterier, oljetunnor eller liknande ska du lämna det till återvinningscentral. Om inlämning görs i en förenings regi krävs ett ÅVC-kort för alla typer av avfall. Läs mer eller ansök om ÅVC-kort.
 • Fiskar du upp vapen eller ammunition måste du omedelbart kontakta Polisen. Vapen eller ammunition ska du inte ta med dig från platsen. Rör dem så lite som möjligt och lämna dem inte utan uppsikt.

Båtliv

Örebro sluss

Slussen är öppen dagligen maj–september kl. 8.30–22. Under den tiden ingår slussavgiften i gästhamnsavgiften som betalas vid avresa till hamnvärden vid Sluss-stugan.

Broöppning och slussning sker enligt ett fast öppningsschema kl. 8.30–22. Ring 30 minuter före öppningstiden på telefon 019-18 91 11.

Öppningsschema

 • Ut, Slussen kl. 8.30
 • In, Osetbron kl. 12.30
 • Ut, Slussen kl. 14.30
 • In, Osetbron kl. 15
 • Ut, Slussen kl. 18
 • In, Osetbron kl. 22

Ingen broöppning kl. 6.30–8 och kl. 16–17.30, måndag–fredag.

När ingen slussning eller öppnade av Skebäcksbron görs, ska Osetbron kunna öppnas på beställning. Beställ senast två timmar innan önskad öppning på telefon 019-18 91 11.

Slussavgift 200 kr, betalning endast via Swish till nr. 1230128926 Bro Underhåll & Service BUS AB.

Maxlängd för båtar är 30 meter, bredd 7 meter, djupgående 2,1 meter. Nivåskillnaden är två meter. En slussning tar cirka 10 minuter. Tidsbeställning görs hos hamnvärden: 019-18 91 11.

Örebro gästhamn

I centrala Örebro finns en gästhamn med plats för upp till 25 båtar. Vid bryggan finns färskvatten och eluttag (åtta st.). I servicebyggnad finns toalett och dusch, tvättstuga/torktumlare samt soprum. Drivmedel, trailerramp, mastkran, latrintömning (även sugtömning) och båtservice finns i småbåtshamnen en bit nedströms slussen.

Hamnavgiften är 200 kronor inklusive el och sluss.

Gästhamnen ligger i Örebros absoluta centrum med stadens alla sevärdheter och nöjen inom räckhåll. Stadsparken, Örebro slott, Stora Holmen och Wadköping ligger inom promenadavstånd och på några minuters promenad når man centrum med all tänkbar service som banker, apotek, livsmedel och mycket, mycket mer.

Mer information och frågor besvaras av hamnvärden: 019-18 91 11.

Webbplats: www.orebrohamn.com

Skebäcks småbåtshamn

Skebäcks småbåtshamn rymmer cirka 200 båtar vid brygga och här finns även båtuppläggningsplatser. Alla brygg- och uppställningsplatser hyrs ut av Skebäcks varfsförening. I småbåtshamnen finns båt- och hamnservice som miljöstation, pump-outstation, mastkran, sjösättningsramp, handkran och café.

Information och båtplatsbokning hamnkapten, 070-369 55 77.

Drivmedelsstation vid Skebäcks småbåtshamn

Drivmedelsstationen är obemannad och här kan du tanka bensin 95 oktan och diesel utan tillsats (blank diesel).

 • Period: 1 april till 30 september.
 • Öppettider: kl. 5–24.

Instruktioner för tankning finns på stationen.

Frågor och felanmälan

Mats Hallgren, föreståndare för drivmedelsstationen: 070-926 44 93.

Vid tankning

 • Rökning får inte förekomma, varken i båten eller inom 12 meter från stationen.
 • Trycktank och lösa dunkar ska alltid lyftas ur båten och fyllas på land.
 • Inga personer får finnas i båten vid tankning.
 • Stäng av motorn och se till att gasolutrustning och all elektrisk utrustning som kan ge gnistor är avstängd.
 • Starta motorrumsfläkten innan tankning.
 • Kontrollera var brandsläckaren, nödstoppet och miljölådan är placerade.
 • Kontrollera att rätt bränsle valts och att rätt tankningshål används.
 • Automaten stoppar efter 100 liter vid tankning. Ska mer bränsle tankas måste kortet dras igen.
 • Kontrollera efter tankning att inget läckage eller bränslelukt förekommer i båten innan motorn startas och övriga personer går ombord.

Vid bensinspill

 • Tryck på nödstoppet.
 • Utrym människor till säker plats minst 25 meter från stationen.
 • Vid större läckage (mer än 5 liter) ska alltid räddningstjänsten larmas och Miljöavdelningen, meddelas.
 • Ring räddningstjänsten (112) från säker plats.
 • Spärra av området.
 • Starta inga båtmotorer (fungerar som tändkälla och kan sprida spill i vattnet). Eventuellt väntande båtar måste ro eller paddla bort.
 • Ett mindre spill (mindre än 5 liter) ska omhändertas med absorptionsmedel som finns på sjöbensinstationen och kontaminerat absorptionsmedel ska förvaras i ett slutet kärl.
 • Använd absorptionsmedel på landspill och lägg vid behov ut absorptionslänsor om det rör sig om spill i vattnet (instruktion för användande finns i miljölådan).
 • Vid spill, oavsett mindre eller större omfattning, ska alltid föreståndaren delges information om det inträffade.

Vid dieselspill

 • Tryck på nödstoppet.
 • Utrym människor till säker plats minst 25 meter från stationen.
 • Ring räddningstjänsten (112) från säker plats.
 • Spärra av området.
 • Starta inga båtmotorer (de kan sprida spill i vattnet).
 • Använd absorptionsmedel på landspill och lägg vid behov ut absorptionslänsor om det rör sig om spill i vattnet (instruktion för användande finns i miljölådan).

Vid brand

 • Tryck på nödstoppet.
 • Utrym alla människor till säker plats minst 25 meter från stationen.
 • Ring räddningstjänsten 112 från säker plats..
 • Släck branden med handbrandsläckare om det är möjligt utan att utsätta dig själv eller någon annan för fara.
 • Förtöj den brinnande båten i vajern som finns i miljölådan och stöt ut den från kajen med båtshaken under förutsättning att du kan göra detta på ett säkert sätt.
 • Går branden inte att släcka och riskerna bedöms stora att avlägsna den brinnande båten, lämna genast området och avvakta tills hjälp kommer.

Skebäcksbron

Skebäcksbron ligger mellan småbåtshamnen och slussen (ca 250 meter ost om slussen). Fri höjd vid stäng bro är cirka 3,6 meter och bredden är 9 meter.

Bron öppnas efter beställning, för fritidsbåtar enligt följande: max en gång per timma under ordinarie tid. Övrig tid enligt överenskommelse. Väntbrygga för båtar som väntar på broöppning finns nordost om bron.

OBS! Broöppning måste alltid beställas på 019-18 91 11.

Osetbron

Osetbron är en gång- och cykelbro mellan Vattenparken, Naturens hus, och Oset. Bron är kameraövervakad vid öppning och fjärrstyrs från Skebäcksbron. Höjd vid det fasta brospannet: cirka 3,8 meter. Bredd under broklaffen är 9 meter.

Vi öppnar Osetbron för de båtar som ska till småbåtshamnen. Vecka 42–43, lördag–söndag kl. 12–15. Därefter stängs bron för säsongen.

OBS! Broöppning måste alltid beställas på 019-18 91 11 senast en halvtimme innan aktuell timme för broöppning och slussning.

Senast uppdaterad:

Publicerad: