VIKTIG INFORMATION:
Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att begränsa smitt­spridningen av corona­viruset

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Fiske och båtliv

Du kan fiska i centrala Örebro eller i någon av de många sjöarna. I Örebro finns en gästhamn med plats för upp till 25 båtar.

Fiske

Utmed Svartån finns goda möjligheter till fiske. Här finns bland annat gädda, abborre, braxen, mört och regnbågs­öring (som släpps i varje år). Du får fiska gratis hela året från dammbordet i Karlslund till Svartåns utlopp i Hemfjärden.

Mellan den 1 mars till 31 maj är det fångstförbud av fisken asp. Under samma period råder totalt fiskeförbud på sträckan mellan Slussen och Bygärdesbäcken.

Film om laxsläpp i Svartån 2020

Nedan ser du en film innehållandes information om 2020 års laxutsläpp och allmänna regler kring fiske i Svartån.

Regler för fiske i Svartån

Reglerna gäller för det fria fisket i Svartån mellan dammbordet i Karlslund och utflödet i Hemfjärden.

Begränsningar i hur och vad du kan fiska

 • fiske är tillåtet med endast ett handredskap (spinn-, haspel-, met-, flug- eller pimpelspö) per person
 • handredskapet får ha endast ett krokförsett bete
 • vadning i samband med fiske är inte tillåtet
 • dragrodd och trolling (släpande av bete efter motordriven båt) är inte tillåtet
 • högst tre laxartade fiskar (regnbågsöring) får fångas per person och kalenderdygn
 • minimimått för gös är 45 cm och gös under detta mått ska omedelbart tillbaks
 • fiske med nät och kastnät är förbjudet
 • fiske efter ål och kräftor är förbjudet året runt och fiske efter asp är förbjudet under perioden 1 mars–31 maj.

Begränsningar i fiskeplatser

Det är inte tillåtet att fiska:

 • från broar och dammbord
 • från Södra och Norra Strandgatan och Engelbrektsgatan
 • i Karlslundsfallen mellan dammen och kraftverkskanalens utlopp i ån
 • från Slussen till Bygärdesbäcken under perioden 1 mars–31 maj intill
 • i fisktrapporna (skyltat)
 • från någon av Svartåns sidor, från bron till Hästhagen till uppströms badplatsen.

Tänk på att ta hänsyn till trafikanter på gång- och cykelvägar när du fiskar!

Fiska i Södra Ånnabosjön

Södra Ånnabosjön har ett naturligt fiskbestånd och inplanterad ädelfisk. För att fiska måste du ha fiskekort. Runt hela Södra Ånnabosjön finns en asfalterad väg. Från den finns avstickare ner till bryggor dit rullstolsburna kan nå sjön för att fiska.

Mer information om fiskebestämmelser och fiskekort

Magnetfiske

På senare tid har intresset för så kallat magnetfiske, att man med hjälp av magneter drar upp föremål från vattendrag, vuxit; ett intresse som förenar nytta med nöje eftersom det leder till en förbättrad vattenmiljö. Vi håller på att undersöka hur vi i Örebro kommun kan möta det ökande intresset för magnetfisket och samarbeta kring frågan. Har du frågor, synpunkter eller idéer om detta, kontakta Servicecenter.

Viktigt att veta innan du ger dig ut och magnetfiskar:

 • I vissa delar av Svartån och andra vattendrag ligger det el- och vattenledningar som kan skadas vid magnetfiske. Ta reda på exakt var de ligger, genom att gå in på ledningskollen.se.
 • Tänk på att barn lätt kan skära sig på rostiga metallkanter – lämna därför aldrig sådana föremål utan uppsikt, inte ens en liten stund.
 • Precis som med allt annat avfall ansvarar du själv enligt lag för att ta med dig det du fiskar upp, små såväl som stora föremål. Här ser du hur du kan återvinna olika föremål. Ett undantag från din skyldighet att ta med det du får upp är vapen och andra farliga föremål. Dessa ska du inte ta med dig från platsen. Ta i dem så lite som möjligt och ring polisen. Lämna aldrig vapen och ammunition på plats utan uppsikt!
 • Du behöver ansöka om ett tillstånd att köra och parkera bil i Örebros parker; motorfordonstrafik är förbjuden där. Här ser du hur du ansöker om färdtillstånd.

Båtliv

Örebro sluss

Slussen är öppen dagligen maj–september kl. 8.30–22. Under den tiden ingår slussavgiften i gästhamnsavgiften som betalas vid avresa till hamnvärden vid Sluss-stugan.

Broöppning och slussning sker enligt ett fast öppningsschema kl. 8.30–22. Ring 30 min före öppningstiden på telefon 019-18 91 11.

Öppningsschema

Ut, Slussen kl. 8.30
In, Osetbron kl. 12.30
Ut, Slussen kl. 14.30
In, Osetbron kl. 15
Ut, Slussen kl. 18
In, Osetbron kl. 22

Ingen broöppning kl. 6.30–8 och kl. 16–17.30, måndag–fredag.

När ingen slussning eller öppnade av Skebäcksbron görs, ska Osetbron kunna öppnas på beställning. Beställ senast två timmar innan önskad öppning på telefon 019-18 91 11.

Slussavgift 200 kr, betalning endast via Swish till nr. 1230299206 Örebro Marina AB.

Maxlängd för båtar är 30 meter, bredd 7 meter, djupgående 2,1 meter. Nivåskillnaden är två meter. En slussning tar cirka 10 minuter. Tidsbeställning görs hos hamnvärden: 019-18 91 11.

Örebro gästhamn

I centrala Örebro finns en gästhamn med plats för upp till 25 båtar. Vid bryggan finns färskvatten och eluttag (åtta st.). I servicebyggnad finns toalett och dusch, tvättstuga/torktumlare samt soprum. Drivmedel, trailerramp, mastkran, latrintömning (även sugtömning) och båtservice finns i småbåtshamnen en bit nedströms slussen.

Hamnavgiften är 200 kr. inklusive el och sluss.

Gästhamnen ligger i Örebros absoluta centrum med stadens alla sevärdheter och nöjen inom räckhåll. Stadsparken, Örebro slott, Stora Holmen och Wadköping ligger inom promenadavstånd och på några minuters promenad når man centrum med all tänkbar service som banker, apotek, livsmedel och mycket, mycket mer.

Mer information och frågor besvaras av hamnvärden: 019-18 91 11.

Webbplats: www.orebrohamn.com

Skebäcks småbåtshamn

Skebäcks småbåtshamn rymmer cirka 200 båtar vid brygga och här finns även båtuppläggningsplatser. Alla brygg- och uppställningsplatser hyrs ut av Skebäcks varfsförening. I småbåtshamnen finns båt- och hamnservice som miljöstation, pump-outstation, mastkran, sjösättningsramp, handkran och café.

Information och båtplatsbokning hamnkapten, 070-369 55 77.

Drivmedelsstation vid Skebäcks småbåtshamn

Drivmedelsstationen är obemannad och här kan du tanka bensin 95 oktan och diesel utan tillsats (blank diesel).

Öppettider: kl. 5–24, till och med den 30 september.

Instruktioner för tankning finns på stationen.

Frågor och felanmälan

Mats Hallgren, föreståndare för drivmedelsstationen: 070-926 44 93.

Vid tankning

 • Rökning får inte förekomma, varken i båten eller inom 12 meter från stationen.
 • Trycktank och lösa dunkar ska alltid lyftas ur båten och fyllas på land.
 • Inga personer får finnas i båten vid tankning.
 • Stäng av motorn och se till att gasolutrustning och all elektrisk utrustning som kan ge gnistor är avstängd.
 • Starta motorrumsfläkten innan tankning.
 • Kontrollera var brandsläckaren, nödstoppet och miljölådan är placerade.
 • Kontrollera att rätt bränsle valts och att rätt tankningshål används.
 • Automaten stoppar efter 100 liter vid tankning. Ska mer bränsle tankas måste kortet dras igen.
 • Kontrollera efter tankning att inget läckage eller bränslelukt förekommer i båten innan motorn startas och övriga personer går ombord.

Vid bensinspill

 • Tryck på nödstoppet.
 • Utrym människor till säker plats minst 25 meter från stationen.
 • Vid större läckage (mer än 5 liter) ska alltid räddningstjänsten larmas och Miljökontoret meddelas.
 • Ring räddningstjänsten (112) från säker plats.
 • Spärra av området.
 • Starta inga båtmotorer (fungerar som tändkälla och kan sprida spill i vattnet). Eventuellt väntande båtar måste ro eller paddla bort.
 • Ett mindre spill (mindre än 5 liter) ska omhändertas med absorptionsmedel som finns på sjöbensinstationen och kontaminerat absorptionsmedel ska förvaras i ett slutet kärl.
 • Använd absorptionsmedel på landspill och lägg vid behov ut absorptionslänsor om det rör sig om spill i vattnet (instruktion för användande finns i miljölådan).
 • Vid spill, oavsett mindre eller större omfattning, ska alltid föreståndaren delges information om det inträffade.

Vid dieselspill

 • Tryck på nödstoppet.
 • Utrym människor till säker plats minst 25 meter från stationen.
 • Ring räddningstjänsten (112) från säker plats.
 • Spärra av området.
 • Starta inga båtmotorer (de kan sprida spill i vattnet).
 • Använd absorptionsmedel på landspill och lägg vid behov ut absorptionslänsor om det rör sig om spill i vattnet (instruktion för användande finns i miljölådan).

Vid brand

 • Tryck på nödstoppet.
 • Utrym alla människor till säker plats minst 25 meter från stationen.
 • Ring räddningstjänsten 112 från säker plats..
 • Släck branden med handbrandsläckare om det är möjligt utan att utsätta dig själv eller någon annan för fara.
 • Förtöj den brinnande båten i vajern som finns i miljölådan och stöt ut den från kajen med båtshaken under förutsättning att du kan göra detta på ett säkert sätt.
 • Går branden inte att släcka och riskerna bedöms stora att avlägsna den brinnande båten, lämna genast området och avvakta tills hjälp kommer.

Skebäcksbron

Skebäcksbron ligger mellan småbåtshamnen och slussen (ca 250 meter ost om slussen). Fri höjd vid stäng bro är cirka 3,6 meter och bredden är 9 meter.

Bron öppnas efter beställning, för fritidsbåtar enligt följande: max en gång per timma under ordinarie tid. Övrig tid enligt överenskommelse. Väntbrygga för båtar som väntar på broöppning finns nordost om bron.

OBS! Broöppning måste alltid beställas på 019-18 91 11.

Osetbron

Osetbron är en gång- och cykelbro mellan Vattenparken, Naturens hus, och Oset. Bron är kameraövervakad vid öppning och fjärrstyrs från Skebäcksbron. Höjd vid det fasta brospannet: cirka 3,8 meter. Bredd under broklaffen är 9 meter.

Vi öppnar Osetbron för de båtar som ska till småbåtshamnen. Vecka 42–43, lördag–söndag kl. 12–15. Därefter stängs bron för säsongen.

OBS! Broöppning måste alltid beställas på 019-18 91 11 senast en halvtimme innan aktuell timme för broöppning och slussning.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se