Stadsnära vattenlek

I Örebro finns flera sorters vattenmiljöer som erbjuder olika aktiviteter. Även du som har långt till närmsta badplats ska kunna ta del av olika typer av vattenlek.

Runtom i Örebro kommun finns omkring 18 badplatser, de flesta en bit från centrum. Mer centralt finns fyra inomhusbad och två utomhuspooler.

Du som vill svalka dig, leka med vatten eller umgås nära vatten har fler alternativ än våra badplatser och badanläggningar: duschar, sand- och vattenlek, vattenlekotoper (vattenlek i naturmiljö) och sprayparker, en typ av vattenlek utan bassäng.

Plaskdammar

I några av kommunens parker finns plaskdammar. Under sommaren 2023 kommer alla kommunens plaskdammar vara stängda på grund av renoveringsbehov.

Det finns även plaskdammar i Brickebacken och Örnsköldsparken, dessa ansvarar ÖBO för. Plaskdammarna hålls öppna från juni till augusti.

Renovering av plaskdammar

Alla kommunens plaskdammar är i behov av renovering och hålls stängda tills vidare. Plaskdammen i Stadsparken återöppnade i juli 2023 och är nu mera en vattenlekplats som kallas "spraypark".

De senaste åren har flertalet av kommunens plaskdammar varit stängda på grund av renoveringsbehov. Vattenkvaliteten har varit för dålig med för höga halter av bakterier, inte minst sedan kraven på vattenkvaliteten i bassängbad höjdes 2021. Det är svårt hålla badbar vattenkvalitet i öppna utomhusbad då fåglar och andra djur har fritt tillträde.

Flera åtgärder behöver göras för att plaskdammarna ska kunna användas. Bland annat behöver reningsanläggningarna bytas ut och i vissa fall behöver markbeläggningen runt bassängen förbättras för att minska risken att jord och andra föroreningar hamnar i plaskdammarna. 

Duschar

I flera parker finns duschar, som är igång sommartid.

Duschar finns bland annat i följande parker:

Sand- och vattenlek

I många lekplatser finns sand- och vattenlek med vattenpumpar. På sommaren kan vatten pumpas ut från en vattenpump och göras tillgänglig för lek i olika former av rännor och vattenbord, för att sedan ledas ner i en sandmiljö.

Några av de lekplatser som har sand- och vattenlek med vattenpump:

Vattenlekotoper

På några platser finns mer naturliga lekbara vattenmiljöer, som groddammar och lekbäckar. Dessa är lekbara året om.

Vattenlekotoper som kommunen anlagt:

Sprayparker

Kommunen planerar för så kallade sprayparker – en typ av vattenlek med sprutande vatten från olika lekfulla duschar och fontäner, utan bassäng.

Sprayparker som kommunen anlagt:

  • Stadsparkens spraypark. Sprayparken är öppen varje dag mellan 7–22 under sommaren.

Även platser där det tidigare funnits duschar och där vattenledningarna är kvar kan bli aktuella för utveckling av sprayparker eller andra former av vattenlek.

Senast uppdaterad:

Publicerad: