VIKTIG INFORMATION:
Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att begränsa smitt­spridningen av corona­viruset

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Ansök om serveringstillstånd

För att få servera starköl, vin, sprit eller alkoholdrycksliknande preparat till allmänheten behöver du serveringstillstånd. Serveringstillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang eller om du behöver ett stadigvarande tillstånd för din restaurang.

Din ansökan kan gälla olika typer av stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd, eller utökningar av befintligt tillstånd, till exempel uteservering eller förlängt öppethållande.

Här kan du som redan har ett serveringstillstånd anmäla förändringar.

Serveringstillstånd behövs

Serveringstillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang, till exempel i samband med en konsert, eller om du behöver ett stadigvarande tillstånd för din restaurang.

I alkohollagen anges att “servering av spritdrycker, vin och starköl får ske endast om tillstånd har meddelats”. Servering enligt alkohollagens mening inträffar när någon tillhandahåller dessa alkoholdrycker mot ersättning. Ersättningens storlek har ingen betydelse.

Även om alkoholdrycken säljs till självkostnadspris eller t.o.m. med förlust är det servering. Ingår spritdryck, vin eller starköl som del av en middag, evenemang, resa eller annat som sedan faktureras kunden har också tillståndspliktig servering inträffat. Samma sak gäller om det är ett lotteri.

Serveringstillstånd behövs inte

Serveringstillstånd krävs inte vid samköp eller ombudsmannaförfarande. Med dessa begrepp menas att en eller ett par av deltagarna i ett slutet sällskap på uppdrag av de övriga anskaffar dryckerna. Det ska vara fråga om ett enstaka tillfälle, en begränsad krets och antingen en lika fördelning av kostnaderna eller efter vars och ens förbeställda mängd.

Alkoholservering sker ofta i olika sammanhang utan att det finns något vinstsyfte med serveringen. Det kan vara fråga om servering till självkostnadspris vid firmafester och föreningars årsmöten med mera. En annan vanlig företeelse är att personer som bjuder på bröllopsmiddag eller liknande bjuder på en välkomstdrink, vin till maten och något till kaffet, men att gästerna sedan får betala eventuella övriga alkoholdrycker till självkostnadspris.

För att detta ska vara tillåtet, d.v.s. alkoholförsäljning utan tillstånd, måste samtliga nedanstående punkter vara uppfyllda:

 • Det avser ett helt privat arrangemang.
 • Det avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
 • Det sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
 • Det äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Så här ansöker du

Du ansöker via e-tjänsten ovan. Du måste ha en e-legitimation.

Du kan även ansöka om tillstånd för alkoholservering genom att fylla i blanketten "Ansökan om tillstånd för alkoholservering" (pdf, 220 kB).

Ansökningsavgift

Vid ansökan om tillstånd för alkoholservering tar vi ut en ansökningsavgift. Ansökningsavgiften betalas via faktura eller direkt i tjänsten via en betalfunktion.

Här kan du se alla avgifter för serveringstillstånd.

Bifoga dokument

Du behöver bifoga vissa dokument till din ansökan. Det kan du göra digitalt i webbformuläret, eller med post till:

Miljökontoret
Box 33200
701 35 Örebro

Vad krävs för att få ett serveringstillstånd?

När du ansöker om serveringstillstånd gör vi en bedömning av:

 • risk för störningar (närboende, ordning, trafik m.m.),
 • den sökandes lämplighet (kunskap, brottslighet, skulder, ekonomi, finansiering),
 • lokalens lämplighet (kök, matsal, brandsäkerhet, läge).

Serveringstillstånd kan vägras eller begränsas om serveringen kan medföra alkoholpolitiska olägenheter, även om övriga krav är uppfyllda.

Läs mer om de specifika kraven för de vanligaste typerna av tillstånd i informationen om respektive tillstånd.

Servering till allmänheten - vanligtvis restauranger

Kostnad

8 000 kr i ansökningsavgift plus en årlig tillsynsavgift som varierar beroende på omsättning.

Servering till slutet sällskap - festvåningar och klubblokaler

Kostnad

8 000 kr i ansökningsavgift plus en årlig tillsynsavgift på 3 000 kr.

Tillfälligt serveringstillstånd, servering till allmänheten - vanligtvis festivaler

Tillfälligt tillstånd ges högst 20 gånger per år eller för en sammanhängande period av maximalt två månader.

Kostnad

Vid mindre arrangemang är ansökningsavgiften 600 kr och vid större arrangemang är avgiften 2 000 kr.

Tillfälligt serveringstillstånd, servering till slutet sällskap - föreningsfester, personalfester och liknande

Tillfälligt tillstånd ges högst 20 gånger per år eller för en sammanhängande period av maximalt två månader.

 • lagad mat ska kunna serveras,
 • om du ansöker för flera serveringstillfällen ska du ha tentamensbevis på godkänt kunskapsprov i svensk alkohollag. Om det handlar om ett enstaka serveringstillfälle finns inga kunskapskrav.

Kostnad

600 kr i ansökningsavgift.

När ansökan kommit in

Miljökontoret går igenom din ansökan och kontaktar dig om den behöver kompletteras. När ansökan är komplett påbörjar vi handläggningen.

 • Handläggningstiden för stadigvarande tillstånd är maximalt tre veckor från det att din ansökan är komplett och förutsatt att ansökan uppfyller lagar och riktlinjer.
 • Handläggningstiden för enklare ärenden är maximalt en vecka.

Efter beslut att du får tillstånd utfärdar vi ett tillståndsbevis som innehåller uppgifter om vad tillståndet omfattar. Om du inte är nöjd med beslutet som fattas kan du överklaga det.

Kompletteringar

Beroende på vilken typ av ansökan du gör kan du behöva komplettera med vissa handlingar. Dokumenten ska vara på svenska och i original eller som bestyrkt kopia.

Komplettera din ansökan med något/några av följande dokument

 • Uppgift om bolagsandelar och aktiefördelning (aktiebok).
 • Intyg om tentamen i alkohollagen.
 • Finansieringsplan (pdf, 197.4 kB) (pdf, 190.6 kB) över köpet, kvitton, lånehandlingar och/eller skuldbrev/reverser som styrker köpet av bolaget och visar pengarnas ursprung.
 • Resultatbudget för första året och budget för starten, likviditetsbudget, inklusive eventuell förskottsbonus, checkkredit, banklån, lån av leverantörer.
 • Kopia av avtalet med blivande starkölsleverantör.
 • Kopia av inventering av lagret av alkoholdrycker. Vi bifogar en blankett som du skickar tillbaka senast två veckor efter övertagandet.
 • Beskrivning av säljarens/arrendegivarens uppgifter i verksamheten (anställd, serveringsansvarig, etc.).
 • Brandskyddsdokumentation (pdf, 537.4 kB).
 • Planritning över restaurangens lokaler i A3- eller A4-format. Ritningen ska visa vad som är bordsavdelning och matsal samt antalet platser vid bord. Markera önskad serveringsyta där gästerna ska tillåtas dricka alkoholdrycker. Minst 25 procent av gästerna ska kunna sitta vid matbord.
 • Kartskiss som visar var serveringen finns, om gatuadress saknas.
 • Kopia av hyreskontraktet. Bifoga gärna fastighetsägarens yttrande om störningsrisk och acceptabla öppettider.
 • Kopia av köpekontrakt eller arrendeavtal för rörelsen.
 • Tillstånd för uteservering från Polismyndigheten.
 • Tillstånd för offentlig tillställning från Polismyndigheten.

Frågor

Du är välkommen att kontakta Miljökontoret om du har frågor. Du kan också boka tid för en personlig genomgång av din ansökan.

Senast uppdaterad: 24 september 2020

Publicerad: 11 oktober 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 12–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson