Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Om du vill sälja tobaksfria nikotinprodukter ska du göra en anmälan till Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen. Du måste även känna till och följa de regler som finns för att få sälja dessa.

Anmäl försäljning

Du kan anmäla försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter via e-tjänst (BankID krävs) eller blankett.

För dig som inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du anmäla genom att fylla i och skicka in denna blankett Pdf, 184.1 kB..

Förutsättningar för försäljningen

  • Du får bara sälja eller på annat sätt lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till personer över 18 år. Den som lämnar ut sådana produkter ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått denna ålder.
  • Du får inte lämna ut tobaksfria nikotinprodukter om du misstänker langning. Det vill säga att produkten kommer lämnas över till någon som är under 18 år.
  • Du ska ha en noggrann egenkontroll, så att verksamheten följer de regler som finns. Vid anmälan ska verksamhetsutövaren skicka in egenkontrollprogrammet och övriga uppgifter som behövs för kommunens tillsyn. Om uppgifterna ändras ska det anmälas till kommunen.
  • På varje försäljningsställe ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år.
  • Förpackningar till tobaksfria nikotinprodukter ska förses med en hälsovarning. Om en förpackning saknar hälsovarning, får produkten inte tillhandahållas konsumenter på marknaden.

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare ser till att din personal känner till och följer reglerna för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.

När du anmäler försäljning av tobaksfria nikotinprodukter ska du bifoga en kopia på ett dokument som beskriver din egenkontroll. Du kan skicka in dokumentet med post eller e-post.

Avgifter

Anmälningsavgift

Miljöavdelningen tar ut en avgift för anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter på 1 020 kr (1 140 kr från 1 januari 2024).

Tillsynsavgift

Miljöavdelningen tar ut en årlig tillsynsavgift för dig som säljer tobaksfria nikotinprodukter. Beroende på om du även säljer tobaksvaror och/eller tobaksfria nikotinprodukter blir den årliga avgiften olika hög, se tabellen nedan

Taxa för tillsyn och prövning som pdf Pdf, 164.2 kB.

Årlig tillsynsavgift

Tobaksvaror och
liknade varor

E-cigaretter och
påfyllnadsbehållare

Tobaksfria
nikotinprodukter

Årsavgift

X5 100 kr


X


1 530 krX

1 530 kr

X

X


6 120 kr

X


X

6 120 kr


X

X

3 060 kr

X

X

X

7 140 kr

Om Miljöavdelningen måste följa upp brister eller om klagomål är befogade tas ut en avgift för den tid som uppföljningen kräver för 1 020 kr/timmen (1 140 kr från 1 januari 2024).

Kontakta oss om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på Miljöavdelningen.

Kontakta Miljöavdelningen.

Postadress

Örebro kommun
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen
Box 33400
701 35 Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: