VIKTIG INFORMATION:
Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att begränsa smitt­spridningen av corona­viruset

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarliga kallas alla verksamheter som kan orsaka utsläpp till mark, vatten eller luft, som hanterar kemikalier eller avfall, eller som kan störa omgivningen genom till exempel buller eller lukt. Miljökontoret utövar tillsyn av miljöfarliga verksamheter i Örebro kommun.

Miljötillsyn

Tillsyn innebär att Miljökontoret kontrollerar att verksamheter i kommunen inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser och att det finns en fungerande egenkontroll.

Bekämpningsmedel

Anmälan om och tillstånd för spridning av växtskyddsmedel.  

Cisterner

Innan en cistern som rymmer mer än en kubikmeter olja eller diesel ställs upp utomhus eller grävs ner i marken ska Miljökontoret informeras skriftligen.

Schaktmassor och förorenade områden

Föroreningar kan finnas i mark, berg, grundvatten, deponier, byggnader m.m. Om du utför schaktarbeten och misstänker att ett område kan vara förorenat ska du anmäla det till Miljökontoret.

Kemikalier

Tillverkare och importörer av kemikalier är skyldiga att ta reda på vad det kan finnas för risker med produkten och att varningsmärka de produkter som kan vara skadliga för människa och miljö.

Köldmedia i kyl- och värmepumpanläggningar

Innan du installerar eller konverterar en utrustning som innehåller 10 kg köldmedia eller mer ska Miljönämnden informeras om detta.

PCB i fogmassor

Du som är fastighetsägare eller på något annat sätt verkar inom bygg- och fastighetssektorn med rivning, ändring och underhåll av byggnader, måste känna till var PCB kan finnas i byggnader och material och hur det ska hanteras.

Satellitbrunn

Innan du uppför en så kallad satellitbrunn för gödsellagring ska du anmäla det till Miljönämnden.

Vatten och avlopp

När du startar en verksamhet eller gör förändringar som påverkar utsläppet till avloppet, ska du kontakta Örebro kommun för en bedömning av utsläppet.

Återanvändning av bygg- och rivningsavfall

Användning av bygg- och rivningsavfall, t.ex. som bärlager vid husbyggnad, bullervallar eller vägbeläggning kan vara anmälningspliktig och bör anmälas till Miljökontoret.

Senast uppdaterad: 9 maj 2018

Publicerad: 23 augusti 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 12–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson