Alkohol, tobak och läkemedel

Miljöavdelningen på Miljö- och stadsbyggnadsförvaltning har tillsyn på flera åldersbegränsade varor. För att få servera starköl, vin eller sprit till allmänheten behöver du serveringstillstånd. För att få sälja tobaksvaror behöver du ett försäljningstillstånd. Ska du sälja elektroniska cigaretter, folköl eller tobaksfria nikotinprodukter behöver du göra en anmälan till kommunen. Om du vill börja sälja receptfria läkemedel ska du anmäla det till Läkemedelsverket.

Senast uppdaterad:

Publicerad: