På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Försäljning av tobak

Om du vill sälja tobak ska du göra en anmälan till Miljökontoret. Du måste även känna till och följa de regler som finns för att få sälja tobak.

Anmälningsavgiften är 1 020 kr per försäljningsställe. Du behöver göra en ny anmälan om försäljningsstället byter ägare.

Från och med 1 juli 2019 krävs tillstånd för att sälja tobak

Läs mer om den nya lagen som rör tillstånd under rubriken "Ny lag om tobak och liknande produkter".

Skicka in din ansökan fr.om. 1 juli - inte tidare

Ansökan om att sälja tobak kan lämnas till Miljökontoret från och med den 1 juli 2019. Ansökningar kan inte tas emot av Miljökontoret innan dess.

Ny lag om tobak och liknande produkter

Den 1 juli 2019 träder en ny lag i kraft som bland annat innebär att:

 • du som vill sälja tobak till konsumenter, och som idag har anmält din försäljning måste ansöka om tillstånd hos kommunen senast den 1 november 2019,
 • det ställs krav på dig som handlare för att du ska beviljas tillstånd,
 • den som inte följer reglerna kan förlora sitt tillstånd.

Lagen om tobak och liknande produkter (2017/18:156) gäller från den 1 juli 2019 och då ska kommunen vara redo att ta emot och handlägga din ansökan. Sista dagen att ansöka om tillstånd för dig som redan idag säljer tobak är den 1 november 2019.

För att kommunen ska kunna godkänna din ansökan krävs att du uppfyller lagens krav, bland annat att du inte har skulder hos Kronofogden, att du inte har anmärkningar hos Skatteverket samt att du inte förekommer i polisens belastningsregister för allvarlig brottslighet.

Kommunen får ta ut en avgift för ansökan som ska täcka kostnaden, samt ta ut en årlig tillsynsavgift. Kommunfullmäktige i Örebro kommun kommer att ta beslut om taxan under våren. Mer information om det kommer efterhand.

Varför har reglerna ändrats?

Ett av riksdagens mål för folkhälsan är ett minskat tobaksbruk. Detta innebär en minskad användning av tobak hos befolkningen och att ungdomar inte ska lockas att börja använda tobak. Detta tillsammans med en önskan om en minskad illegal försäljning av tobak ligger bakom de nya reglerna.

Den nya lagen innebär inte några andra skillnader än att det krävs tillstånd för att sälja tobak. Samma krav som det idag ställs på kontroll av åldersgräns, att produkter har rätt märkning och att marknadsföringen är måttfull kommer att fortsätta gälla.

Tillsynen i butiken kommer precis som idag att utföras av kommunen och polisen. Metoden kontrollköp kommer att finnas kvar.

För dig som också säljer folköl eller e-cigaretter innebär ändringen ingen skillnad, det krävs endast en anmälan – det vill säga det behövs inget tillstånd för att få sälja varorna.

Förutsättningar för tobaksförsäljning

 • Du får bara sälja tobak till personer över 18 år.
 • Du ska ha en noggrann egenkontroll, så att verksamheten följer de regler som finns.
 • Det ska finnas information om åldersgräns vid kassan och där du förvarar tobaksvaror.
 • Du får inte lämna ut tobaksvaror om du misstänker langning.
 • I offentliga lokaler och serveringsställen, såsom caféer och restauranger, råder rökförbud förutom i särskilda rökrum. Kontakta Miljökontoret om du planerar att inrätta ett rökrum.
 • Marknadsföring av tobak ska, om möjligt, inte synas från butikens utsida.
 • Alla tobaksvaror ska vara märkta med hälsovarningar. Hur det ska se ut bestäms i föreskrifter från Folkhälsomyndigheten. Det är inte tillåtet att sälja oriktigt märkta tobaksvaror, till exempel cigarettpaket med utländska hälsovarningar. Mer information hittar du nedan under "Information om hälsovarningar".
 • En styckförpackning med cigaretter ska innehålla minst 20 cigaretter.
 • En styckförpackning med rulltobak ska innehålla tobak som väger minst 30 gram.

Information om hälsovarningar

 • Cigaretter, rulltobak och vattenpipstobak ska ha så kallade kombinerade hälsovarningar som består av varningstext och bild, både på framsidan och baksidan av paketet. På den ena sidan ska det även finnas informationstext: ”Tobaksrök innehåller 70 cancerframkallande ämnen”. På den andra sidan ska det finnas en allmän varning: ”Rökning dödar”.
 • Övriga tobaksprodukter för rökning, exempelvis piptobak, cigariller och cigarrer, ska ha hälsovarning och allmän varning.
 • Rökfria tobaksvaror, exempelvis snus och tuggtobak, ska ha hälsovarning på de två största ytorna: ”Denna tobaksvara skadar hälsan och är beroendeframkallande”.
 • Örtprodukter för rökning, exempelvis rökmassa för vattenpipa utan tobak, ska ha hälsovarning på förpackningens framsida och baksida: ”Att röka denna produkt skadar din hälsa”.

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare ser till att all personal känner till och följer reglerna för försäljning av tobak.

När du anmäler försäljning av tobaksvaror ska du bifoga en kopia på ett kontrollprogram som beskriver din egenkontroll. Här finns en mall som du kan använda. (docx, 50.8 kB)

Om du vill skicka dokumentet med post är adressen:
Örebro kommun, Miljökontoret
Box 33200
701 35 Örebro

Kommunen kontrollerar att försäljare av tobak följer de regler som finns. Tillsynsavgiften är 1 020 kr per timme.

Nikotinläkemedel

Nikotinläkemedel hör numera till handeln med vissa receptfria läkemedel. Här kan du läsa om vad som gäller för receptfria läkemedel.

Kontakta oss om försäljning av tobak
Senast uppdaterad: 8 maj 2019

Publicerad: 12 oktober 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson