Avgifter för serveringstillstånd

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ansökningar om serverings­tillstånd och för tillsynen.

Ansökningsavgifter

Ansökningsavgiften täcker den genomsnittliga faktiska kostnaden för att handlägga och pröva en ansökan. I ansökningsavgiften ingår tillsynsavgift för ett (1) tillfälle eller period.

Avgift för serveringstillstånd och kunskapsprov

Typ av tillstånd

Avgift

Ny ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

10 000 kr

Ändrat serveringstillstånd

4 000 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

3 000 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten i obetydlig omfattning (max 50 personer)

1 000 kr

Tillfällig uteservering

1 000 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

1 000 kr

Fristående kunskapsprov

1 500 kr/prov

Avgiften kan variera beroende på antal serveringstillfällen och storlek på arrangemang. Har du frågor om ansökningsavgiften kan du kontakta Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Tillsynsavgifter

Miljökontoret kontrollerar att restauranger som har serveringstillstånd följer de lagar och riktlinjer som finns. Tillsynsavgiften varierar utifrån serveringsställets omsättning. Genom vår tillsyn hoppas vi få bort missförhållanden, förhindra att nya uppstår och skapa en god samverkan mellan kommunen och krogbranschen. Vårt mål är att bidra till att skapa en sund och trivsam krogmiljö i Örebro.

Vad täcker tillsynsavgiften?

Tillsynsavgiften täcker handläggarnas arbetsuppgifter kring tillsynen:

  • den tillsyn som handläggarna gör ute på din restaurang
  • service till dig som krögare
  • rådgivning
  • information i ansvarsfull alkoholservering
  • administration
  • arkivering och diarieföring
  • samverkan med myndigheter, kommuner och andra instanser
  • intern utbildning.

Dessutom finansierar tillsynsavgiften kostnaderna för handläggarnas löner, lokaler och övriga kostnader knutna till verksamheten, exempelvis datorer och kontorsmaterial. Kostnaderna för politikernas arvode ingår inte i tillsynsavgiften.

Med tanke på rättssäkerhet, service, semester och annan frånvaro kan avgiften inte sättas lägre om man ska behålla självkostnadsprincipen.

Tillsynsavgiften för ett (1) tillfälle eller period är inkluderad i ansökningsavgiften.

Fasta tillsynsavgifter för tillfällig servering

Typ av tillstånd

Avgift

Servering till allmänheten

1 000 kr per extra dag/period, högst 7 000 kr

Servering till allmänheten, obetydlig omfattning

500 kr per extra dag/period, högst 7 000 kr

Slutet sällskap

250 kr per extra dag

Rörliga tillsynsavgifter för stadigvarande servering

Omsättning av alkoholförsäljningen per år

Avgift

0–50 000 kr

4 000 kr

50 000 kr – 250 000 kr

7 500 kr

250 000 kr – 500 000 kr

9 000 kr

500 000 kr – 1 000 000 kr

10 000 kr

1 000 000 kr – 2 000 000 kr

12 500 kr

2 000 000 kr – 3 000 000 kr

14 000 kr

3 000 000 kr – 4 000 000 kr

15 000 kr

4 000 000 kr – 5 000 000 kr

16 000 kr

5 000 000 kr – 6 000 000 kr

18 000 kr

6 000 000 kr ->

20 000 kr

Fasta tillsynsavgifter för stadigvarande servering

Typ av tillstånd

Avgift

Slutna sällskap (festvåningar och liknande)

3 000 kr

Serveringstid efter kl. 01

3 000 kr

Uteservering

1 500 kr

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson