På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies? Jag förstår

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Om du vill sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska du göra en anmälan till Miljökontoret. Du måste även känna till och följa de regler som finns för att få sälja dessa.

Du kan anmäla försäljningen av elektroniska cigaretter genom e-tjänsten ovan om du har BankID. För dig som inte har möjlighet att använda e-tjänsten finns även blanketten Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Pdf, 239.7 kB.

Anmälningsavgiften är 1 020 kr per försäljningsställe. Du behöver göra en ny anmälan om försäljningsstället byter ägare.

 • Du får bara sälja eller på annat sätt lämna ut elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till personer över 18 år. Den som lämnar ut sådana produkter ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått denna ålder.
 • Du får inte lämna ut elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare om du misstänker langning.
 • Du ska ha en noggrann egenkontroll, så att verksamheten följer de regler som finns. Vid anmälan ska verksamhetsutövaren skicka in egenkontrollprogrammet och övriga uppgifter som behövs för kommunens tillsyn. Om uppgifterna ändras ska det anmälas till kommunen.
 • På varje försäljningsställe för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut sådana produkter till den som inte har fyllt 18 år.
 • Styckförpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska innehålla ett informationsblad. Om en styckförpackning saknar informationsblad, får produkten inte tillhandahållas konsumenter på marknaden.
 • Förpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska förses med en innehållsdeklaration. Om en förpackning saknar innehållsdeklaration, får produkten inte tillhandahållas konsumenter på marknaden.
 • Märkningen på elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, eller på sådana produkters förpackningar, får inte:
  1. antyda att en viss elektronisk cigarett eller påfyllningsbehållare är mindre skadlig än andra sådana produkter,
  2. innehålla information om halten av tjära eller kolmonoxid i produkten,
  3. likna ett livsmedel eller en kosmetisk produkt,
  4. antyda att en viss produkt har miljöfördelar, eller
  5. hänvisa till doft eller tillsatser, utom vad avser smaktillsatser.
 • Förpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska förses med en hälsovarning. Om en förpackning saknar hälsovarning, får produkten inte tillhandahållas konsumenter på marknaden.

Hälsovarningen på förpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska ha följande lydelse: Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne..

Hälsovarningen ska:

 1. återges på de två största ytorna på styckförpackningen och eventuella ytterförpackningar,
 2. täcka 30 procent av ytorna på styckförpackningen och eventuella ytterförpackningar,
 3. vara tryckt med typsnittet Helvetica med fet stil i svart på vit bakgrund,
 4. täcka största möjliga andel av den yta som har reserverats för varningen,
 5. vara placerad i centrum på den reserverade ytan, och på rätblocksformade förpackningar och eventuella ytterförpackningar ska den vara parallell med styckförpackningens eller ytterförpackningens sidokant, och
 6. vara parallell med huvudtexten på den yta som reserverats för varningen.

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare ser till att all personal känner till och följer reglerna för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

När du anmäler försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska du bifoga en kopia på ett kontrollprogram som beskriver din egenkontroll.

Om du vill skicka dokumentet med post eller e-post är adressen:

Örebro kommun, Miljökontoret
Box 33200
701 35 Örebro
miljokontoret@orebro.se

Tillsynsavgift

Miljökontoret tar ut en årlig tillsyns­avgift för dig som säljer elektroniska cigaretter och påfyllnings­behållare på 1 530 kr. Säljer du även tobaks­varor blir den årliga tillsyns­avgiften 6 120 kr. Om vi måste följa upp brister eller klagomål som är befogade tar Miljö­kontoret ut en avgift för den tid som uppföljningen kräver.

Kontakta oss

Kontakta Miljökontoret via Servicecenter, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson