Ventilationsritning

En ventilationsritning visar hur rören för byggnadens ventilation ska dras.

Om du ska bygga nytt eller göra större tillbyggnader behöver du ofta lämna in en ventilations­ritning. Ritningen ska visa hur rördragningen kommer att se ut och hur tilluft respektive frånluft kommer att anordnas.

Det går bra att utgå från planritningen och på den rita in hur ventilationen ska dras. Ritningen är vanligtvis i skala 1:100.

Tips och råd

  • Alla handlingar som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer på sidan Ritningar och handlingar för bygglov.
Senast uppdaterad:

Publicerad: