Situationsplan

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), byggnaderna och omgivningen ovanifrån.

Beställ en karta

För att kunna göra en situationsplan behöver du först beställa en karta. Vilken typ av karta du behöver beror på vad du ska bygga. I de flesta fall räcker det med ett utdrag från vår baskarta som visar din fastighet. Om du vill bygga på en obebyggd tomt inom detaljplanerat område ska du däremot använda en nybyggnadskarta som underlag.

Rita in förändringen

På situationsplanen ska du rita ut alla förändringar och skriva in alla mått så det är tydligt vad du planerar att göra. Du kan själv rita in det du vill bygga eller ta hjälp av en expert. Det som ska finnas med är:

  • nya och existerande byggnader.
  • tydliga markeringar om någonting ska rivas.
  • storlek på alla ny- och tillbyggnader. Det betyder att du markerar mått för byggnadens alla sidor.
  • lägesbestämning av alla ny - och tillbyggnader. Det innebär att du anger markhöjder, golvhöjd och avstånd till närmaste fastighetsgränser.

En lämplig skala brukar vara 1:400 eller 1:1000, beroende på storleken på fastigheten.

Exempel på situationsplan ritad på nybyggnadskarta. Pdf, 1.2 MB.

Exempel på situationsplan ritad på baskarta. Pdf, 849.4 kB.

Tips och råd

  • Alla handlingar som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer på sidan Ritningar och handlingar för bygglov.
  • Det är viktigt att alla ritningar är skalenliga. Kontrollera med en linjal innan du skickar in dem.
Senast uppdaterad:

Publicerad: