Detaljritning

En detaljritning är en ritning i stor skala där man ser detaljerna i en liten del av byggnaden eller projektet.

En detaljritning är en ritning i skala 1:20 eller 1:10 där man ser detaljerna i åtgärden. Du kan behöva skicka in en detaljritning till exempel för en ny takkupa eller ett balkongräcke.

Exempel på detaljritning Pdf, 55.4 kB..

Om det inte är tydligt på din detaljritning var åtgärden är placerad, ska du även skicka med en planritning eller sektionsritning där du markerat ut åtgärden.

Tips och råd

  • Alla handlingar som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer på sidan Ritningar och handlingar för bygglov.
  • Det är viktigt att alla ritningar är skalenliga. Kontrollera med en linjal innan du skickar in dem.
  • Alla ritningar ska innehålla information om vad som finns på ritningen, fastighetsbeteckning, skala, datum och vem som gjort ritningen.
Senast uppdaterad:

Publicerad: