Markplaneringsritning

På en mark­planerings­ritning visar du hur du tänkt planera din tomt. På ritningen ska du ange eventuella slänter, stödmurar, nivåer med mera.

Om du ska bygga nytt eller göra större tillbyggnader behöver du ofta lämna in en markplanerings­ritning som visar hur marken omkring byggnaden är tänkt att planeras. Du kan använda situationsplanen som underlag när du skapar en markplaneringsritning.

Ritningen ska visa byggnadens placering, markhöjder, murar, slänter, in- och utfart, parkering och liknande. Den ska även visa hur ledningar för vatten och avlopp ska dras.

Ritningen ska vara i skala 1:200 eller 1:400.

Exempel på markplaneringsritning. Pdf, 350.9 kB.

Tips och råd

  • Alla handlingar som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Läs mer på sidan Ritningar och handlingar för bygglov.
Senast uppdaterad:

Publicerad: