Nybyggnadskarta

Vid nybyggnation måste du alltid bifoga en situationsplan till din ansökan om bygglov. Om du vill bygga på en obebyggd tomt inom detaljplanerat område, använder du en nybyggnadskarta som underlag till situationsplanen.

Nybyggnadskartan visar befintliga byggnader, tomtgränser, fastighetens (tomtens) exakta mått, höjd mot angränsande gata, anslutningspunkter för vatten och avlopp med mera. Du kan själv rita in det du vill bygga eller ta hjälp av en expert. Läs mer på sidan Situationsplan.

För att kunna ta fram en nybyggnadskarta måste fastighetsbildningen vara klar. Det innebär att fastigheten har fått en beteckning och att gränserna vunnit laga kraft. Om fastighetsbildningen inte är klar ber vi dig att avvakta med beställningen.

En nybyggnadskarta är inte en färdig produkt utan arbetas fram vid beställning. Tänk därför på att vara ute i god tid, vi behöver minst fyra veckor på oss att producera kartan. Vid semestertider kan handläggningstiden vara längre

Vad kostar det?

Kostnaden är 9 000 kr + moms för en- och tvåbostadshus och 13 500 kr + moms för övrigt (ex. industribyggnad, flerbostadshus etc.), enligt 2021 års taxa. Mer information om kostnader hittar du i bygglovstaxan. Pdf, 583.6 kB.

För exakt prisuppgift, kontakta Örebro kommuns servicecenter 019-21 10 00.

Tips och råd

I de flesta fall räcker det med ett utdrag ur vår baskarta som underlag till situationsplanen. Här är några exempel då det oftast räcker med en baskarta:

  • Vid åtgärder utanför detaljplanerat område.
  • Vid åtgärder där det inte finns kommunalt vatten och avlopp.
  • Vid åtgärder där du planerar att bygga till eller bygga nytt på en redan bebyggd tomt.

Beställ utdrag ur baskarta.

Senast uppdaterad:

Publicerad: