VIKTIG INFORMATION:
Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att begränsa smitt­spridningen av corona­viruset

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Grundsärskola

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden. Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola.

Grundsärskola

Grundsärskolan är en skolform för de elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav på grund av att de har en utvecklingsstörning. Eleverna i grundsärskolan har egen läroplan och kursplaner, grundsärskolans läroplan och kursplaner.

Träningsskola

Det finns inom grundsärskolan en inriktning som benämns träningsskola. Träningsskolan är till för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen. På träningsskolan läser eleven istället ämnesområden.

På vilka skolor?

Grundsärskola

Träningsskola

Vägen mot grundsärskola

Här beskriver vi vägen från att skolan uppmärksammar att ett barn har svårt att klara kunskapskraven i skolan till att övergången till grundsärskola planeras. Det händer också att förskolan uppmärksammar att en utredning behöver startas.

Vägen mot grundsärskola, steg för steg
 1. Skolan uppmärksammar att ditt barn har svårt att klara kunskapskraven i skolan.
 2. Skolan påbörjar en utredning av ditt barns skolsituation, i samråd med dig som vårdnadshavare. Utredningen består av en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social bedömning.
 3. Rektor och du som vårdnadshavare kommer överens om att ditt barns rätt att gå i grundsärskola ska prövas. Detta gör ni genom att skriva under en blankett. Prövningen kallas behörighetsprövning. Rektor sänder blanketten och de fyra bedömningarna till handläggare vid Myndighetsavdelningen.
 4. Utredningen granskas i en referensgrupp. Referensgruppen består av en specialpedagog, en psykolog en läkare, en sjuksköterska, en kurator och en handläggare vid Myndighetsavdelningen. De olika bedömningarna sammanvägs och relateras till kriterierna för mottagande i grundsärskolan. Ibland behöver de olika bedömningarna kompletteras.
 5. Handläggaren vid Myndighetsavdelningen gör en slutlig bedömning av om barnet har rätt att tas emot i grundsärskolan eller inte. Vårdnadshavare och rektor får besked om resultatet från bedömningen. Om ditt barn inte har rätt att mottas i grundsärskolan ska det istället gå kvar i grundskolan.
 6. Om ditt barn har rätt att gå i grundsärskolan är det du som vårdnadshavare som bestämmer om ditt barn ska byta skolform. För att ditt barn ska kunna tas emot i grundsärskolan krävs ditt skriftliga medgivande som du lämnar på en blankett som postas till dig. Blanketten skickas sedan tillbaka till handläggaren på Myndighetsavdelningen.
 7. Handläggaren fattar beslut om mottagande i skolformen grundsärskolan. Du får beslutet sänt till dig. Rektor får en kopia på beslutet. Beslutet går att överklaga.
 8. Du som vårdnadshavare blir kontaktad av en specialpedagog som ger dig vägledning vid ansökan om skolplacering. Det är möjligt för barn i grundsärskolan att ha sin skolplacering i en grundsärskola eller i en grundskoleklass (individintegrering). Ansökan om skolplacering sker på särskild blankett.
 9. Grundskoleantagningen fattar beslut om skolplacering. Beslutet går att överklaga.
 10. Planering för övergång till grundsärskolan görs av rektor i samråd med dig som vårdnadshavare.

Studie- och yrkesvägledning

Särskolan i kommunen har en särskild studie- och yrkesvägledning.

Yrkesvalslärarna inom särskolan och specialskolan hjälper elever och föräldrar med att:

 • skaffa praktikplatser utifrån varje elevs behov, önskningar och förutsättningar i alla skolformer och i arbetslivet.
 • ge vägledning till eleverna och ha fortlöpande kontakt med föräldrarna för att hitta en lämplig utbildningsväg och arbete eller sysselsättning.

Samverkan

Yrkesvägledarna samverkar med lärare, assistenter, skolledning, elevhälsoteam, försäkringskassa, arbetsförmedling och daglig verksamhet.

Ungdomsfritids, korttidstillsyn

Läs mer om korttidstillsyn, även kallat ungdomsfritids, för barn i grundsärskolan här.

Senast uppdaterad: 11 juni 2020

Publicerad: 25 augusti 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 12–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se