Kommunal skola och fritidshem utan extra kostnader

Örebro kommun har beslutat att alla aktiviteter som den kommunala skolan och de kommunala fritidshemmen erbjuder ska vara kostnadsfria för alla barn. Det innebär att skolan/fritidshemmet står för till exempel matsäcken vid utflykter och har utrustning för utlåning vid idrottsaktiviteter.

Örebro kommun har ett ansvar att kompensera för barns ojämlika uppväxtvillkor. Från 1 mars 2017 kommer därför de kommunala skolorna och fritidshemmen att stå för alla kostnader som kan uppstå, till exempel matsäcken vid utflykter. Vid idrottsaktiviteter ska det finnas utrustning för utlåning, exempelvis skidor/skridskor, till elever som inte har möjlighet att ta med det.

Riktlinjer för kostnadsfri skola och fritidshem

Utgångspunkten är att alla aktiviteter som de kommunala skolorna och fritidshemmen i Örebro kommun erbjuder ska vara fria från extra kostnader.

Om nedanstående aktiviteter anordnas gäller följande riktlinjer:

Fest/aktivitet/föräldramöte

Fritidshemmet/skolan ska inte ta ut någon avgift för exempelvis fika/korv.

Födelsedagar

Fritidshemmet/skolan står för eventuella kostnader.

Utflykter

Fritidshemmet/skolan står för matsäck/frukt.

Fruktstund

Fritidshemmet/skolan står för frukt.
Om eleverna vill äta medhavd frukt får detta göras på rasten.

Utklädningskläder/temakläder/luciafirande

Anordnas till exempel maskerad, teater eller luciafirande så ska det finnas dräkter att låna på fritidshemmet/skolan.

Utomhusaktiviteter/idrottsaktiviteter på skolan eller fritidshemmet

Låneutrustning ska finnas såsom exempelvis skidor och skridskor för elever som inte har möjlighet att ta med detta.

Övrigt

Aktiviteter som går ut på att barnen/eleverna ska ta med sig leksaker hemifrån får inte förekomma.

Kläder är vårdnadshavarens ansvar

Basutrustning såsom exempelvis kläder är ett föräldraansvar och omfattas inte av riktlinjerna. Detta står vårdnadshavaren för precis som tidigare.

Senast uppdaterad:

Publicerad: