Barnahus för dig som arbetar med barn

Alla som i sitt arbete möter barn och ungdomar har en skyldighet att skyndsamt anmäla till socialtjänsten om oro uppstår runt barnet eller dess hemsituation.

Detta regleras i socialtjänstlagen 14 kap. 1 §. Om du är orolig för ett barn ska du alltså i första hand vända dig till socialtjänsten i den kommun där barnet hör hemma.

Du som i ditt arbete möter barn/unga som du vet eller befarar har utsatts för brott har även möjlighet att vända dig till Barnahus samordnare för konsultation och rådgivning. Detta gäller oavsett om en rättsprocess är pågående eller inte. Du kan arbeta inom socialtjänsten, förskola/skola, elevhälsa, barnhälsovården, barn och ungdomspsykiatrin med mera.

Via Barnahus samordnare kan du även få tillgång till de rutiner och riktlinjer som finns runt samverkan på Barnahus Örebro län.

Senast uppdaterad:

Publicerad: