Barnahus för barn och unga

Till Barnahus i Örebro län kommer barn och ungdomar för att få hjälp när man misstänker att de blivit utsatta för våldsbrott, sexualbrott eller andra övergrepp.

Väntrum med möbler.

När du kommer till Barnahus tas du emot av en barnutredare som jobbar hos polisen. Du får sen sitta ner och vänta i väntrummet en liten stund tillsammans med den som följt med dig till Barnahus.

Du kommer sen att få möjlighet att berätta om något har hänt dig och hur du har det. Det kallas för förhör.

Om det behövs får du också träffa en läkare, på Barnahus eller på sjukhuset.

Det kan kännas olika för barn att berätta. En del barn och ungdomar har lätt för att berätta och tycker det känns bra. Andra har svårare och kan känna rädsla, skam eller skuld för det som hänt och för att berätta om det.

Det är viktigt att försöka berätta, även om det känns jobbigt i stunden. Många barn känner sig arga på personen som begått brottet eller är rädda. Andra barn kan känna att det som hände är deras fel. Ibland tycker man fortfarande om personen som begått brottet, för den personen kanske också gör bra saker.

Ibland när man känner starka känslor så påverkar det hur man beter sig. Ibland kan man känna sig otrygg och inte vilja sova ensam, ibland kan man vara väldigt arg och hamna i bråk med andra barn eller vuxna.

Ibland kan man känna sig ledsen och vilja vara i fred. Det kan också vara så att man inte känner något speciellt. Alla de har känslorna kan ibland finnas kvar under en längre tid. Det är bra om du kan prata med en vuxen som det känns bra att berätta för.

Många barn utsätts för våld eller övergrepp under sin uppväxt. Det kan drabba både pojkar och flickor i alla åldrar. Det syns inte på den som utsätter ett barn att den är en brottsling. Det går inte heller att se på ett barn att det är utsatt. Det är därför det är så viktigt att berätta för någon om det man har varit med om.

Vad en vuxen gör eller säger är aldrig ett barns fel. Man får aldrig slå eller utnyttja ett barn oavsett vad ett barn gör. I Sverige har vi en bra lag som säger att det är förbjudet.

Välkommen in på Barnahus

Juridiskt ombud

När ett barn har utsatts för ett brott och behöver berätta om det hos polisen finns en jurist som kallas Särskild företrädare eller Målsägandebiträde i närheten. Juristen har till ansvar att se till att barnets rättigheter runt det juridiska tas tillvara.

Senast uppdaterad:

Publicerad: