På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Barnahus Örebro län – samverkan vid brott mot barn

Barnahus Örebro län är en samverkan mellan åklagare, polis, socialtjänst, rättsläkare/barnläkare och barnpsykiatri (BUP). Tanken är att barn och unga som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp och/eller andra vålds- och fridsbrott endast ska behöva åka till en plats, som i så stor utsträckning som möjligt ska upplevas som välkomnande och trygg.

Resurs för hela Örebro län

Barnahuset är en resurs för hela Örebro län och ett gemensamt åtagande från alla myndigheter. När en anmälan om våld och/eller sexuellt övergrepp kommer till polis eller socialtjänst aktualiseras ärendet på ett samråd på Barnahus.

Målgrupp

  • Barn och unga under 18 år som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp och andra vålds- och fridsbrott i nära relationer.
  • Barn och unga under 15 år som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp och andra vålds- och fridsbrott utanför nära relationer.

Mål

Varje barn som misstänks vara utsatt för vålds- eller sexualbrott ska utifrån ett barnperspektiv få tillgång till ett professionellt och samlat stöd av de på Barnahus samverkande verksamheterna.

  • Barnets rättigheter ska sättas i centrum genom ett gemensamt och tydligt barnperspektiv.
  • Verksamheten ska vara ett skydd och ett stöd för barnet.
  • Barnahus ska bidra till att de barn som utsätts för våld och övergrepp i allt större utsträckning blir uppmärksammade och att de får det stöd och den behandling som krävs.
  • Alla insatser ska syfta till att de fysiska och psykiska skador som barnet åsamkats inte ska hindra barnets fortsatta utveckling.
  • Alla involverade huvudmän ska kunna bedriva ett effektivt och korrekt utredningsarbete.

Adress

Barnahus Örebro
Järnvägsgatan 1C, Örebro

Kontakt

Beatrice Bergqvist, samordnare Barnahus

Marit Äng, samordnare Barnahus

Senast uppdaterad: 28 november 2018

Publicerad: 21 september 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson