Adrianska huset

Adrianska huset är ett specialistboende med olika demensinriktningar beläget i västra delen av Örebro i naturskön miljö. Busskommunikation finns i nära anslutning. Fri parkering finns i direkt närhet.

Demenscentrum, utifrån

Vi har bytt namn till Adrianska huset

Den 14 juni 2023 bytte vi namn från Demenscentrum till Adrianska huset.

Boendemiljö

Här finns fina strövområden och cykelvägar. Det finns 48 vårdplatser med tillgång till uteplats och fina inglasade balkonger. Boendena är speciellt utformade efter olika behov som personer med demenssjukdom har.

Hyran ligger mellan 4 696 kronor och 5 050 kronor per månad.

I huset finns 48 vårdplatser fördelat på sex grupper med olika inriktningar. 32 boendeplatser fördelat på fyra grupper. 16 korttidsplatser fördelat på två grupper.
Tillgång till uteplats och fina inglasade balkonger finns.

Boendeplatserna möblerar var och en efter eget tycke och smak. Korttidsplatserna är möblerade. Lägenheterna har eget rymligt hygienutrymme.

Varje grupp har ett hemtrevligt gemensamt vardagsrum där vi umgås och kök där vi äter hemlagad mat tillsammans.

I varje grupp finns omvårdnadspersonal och sjuksköterska. Arbetsterapeut och enhetschef finns i huset.

Ansökan

Om du vill ansöka om demensboende kontakta Servicecenter 019–21 10 00.
Fråga efter biståndshandläggare i det område där du bor.

Vårt uppdrag

Vår verksamhetsidé är att vård och omsorg skall ges med kvalitet och etiskt innehåll. Dessutom skall vården och omsorgen vara individuellt anpassad samt ha ett respektfullt bemötande. Vi lägger stor vikt vid att den boende själv ska kunna påverka och vara delaktig i sin vård och omsorg. Vår verksamhet präglas av nära ledarskap och ett professionellt arbetssätt.

Samverkan

Samverkan mellan dig som bor på Adrianska huset, närstående och personal är viktig för din vård och omsorg blir så tillfredställande som möjligt. Samverkan sker genom ankomstsamtal och vårdplanering.

Alla som bor hos oss har en kontaktperson.

Kost och måltider

All mat lagas från grunden av två kockar i eget tillagningskök. Kockarna använder ekologiska råvaror och de boende kan påverka matsedeln enligt eget önskemål.
Maten anpassas efter årstider och helgdagar. Vi har kostombud som arbetar med övergripande kostfrågor inom verksamheten.

Hälso- och sjukvård

Det finns sjuksköterska dag- och kvällstid, nattetid servas boendet av en sjuksköterskepatrull. Alla boende har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Arbetsterapeut finns till vardags i verksamheten. Läkare och sjukgymnast kommer en gång i veckan från Varberga vårdcentral.

Aktiviteter

Aktiviteterna baseras på individuella intressen och behov. En aktivitet kan vara individuell eller i grupp och kan innebära att "bara vara" tillsammans, vara ute, sång och musik. Högtider firar vi på traditionellt sätt.

Verksamhet

Adrianska huset är en del av Örebro kommuns demensvård. Vi erbjuder vård- och boendealternativ för personer med demenssjukdom samt råd och stöd till anhöriga.

Kontakt

Besöksadress

Harriet Löwenhjelms väg 24, 703 53 Örebro.

Telefonnummer

Enhetschefer

Hitta till Adrianska huset med hjälp av karta.

Följ oss på Instagram

Senast uppdaterad:
Publicerad: