Skebäcksgården

Skebäcksgården ligger vackert beläget intill Wadköping och Stadsparken på Öster i Örebro. Hela boendet är i markplan i samma fastighet som Skebäcks vårdcentral.

Skebäcksgården

Boendemiljö

Den vackra utemiljön skapar förutsättningar för god utevistelse. Skebäcksgården är ett vård- och omsorgsboende med 59 platser fördelat på fyra grupper/avdelningar; tre grupper för somatiskt vårdboende med 16+16+19 platser, En grupp för korttidsvård med totalt 8 platser där 6 platser är utredningsplatser och 2 palliativa trygghetsplatser.

Sammanlagt tjänstgör cirka 74 medarbetare fördelade på vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, assistenter, serviceassistenter och enhetschefer. På Skebäcksgården finns personal som är flerspråkiga. Exempel på språkkunskaper inom verksamheten är engelska, bosniska, persiska, arabiska, albanska, ryska, turkiska och finska.

Lägenheterna

Varje lägenhet har egen dusch och toalett. Samtliga lägenheter har pentry med undantag från korttidsenheten och 9 vårdboendeplatser. Lägenheternas storlek varierar mellan 24,2–38,9 kvm och hyrorna mellan 3 541 kr och 4 124 kr per månad.

På varje avdelning finns ett gemensamhetsutrymme i form av kök/allrum. Till varje avdelning finns uteplatser där det sommartid odlas blommor och tid för utevistelse möjliggörs.

Ritningar på Skebäcksgården

Här kan du se på ritningar över äldreboendet Skebäcksgården. Ritningarna visar avdelningarnas gemensamma utrymmen, var uteplatser finns i anslutning till huset, lägenhetsnummer, mått i lägenheterna m.m.

Vår målsättning

Vår målsättning är att ge individuell vård, omsorg och rehabilitering till äldre och personer med funktionsnedsättning, så att var och en upplever trygghet och livskvalitet. Detta utifrån vår värdegrund där fokus är på att individen ska kunna leva sitt liv som de vill utifrån sin bakgrund, nutid och framtid och att vi respekterar deras rätt att bestämma själva.

På Skebäcksgården ska du kunna leva ditt liv som du vill. Vården och omsorgen är till för dig utifrån dina behov. Du väljer själv när du vill vara tillsammans med andra eller ensam i din lägenhet. En i personalen blir din speciella kontakt och rådgivare och vi kallar den för kontaktperson. Du kan fråga om allting och kan din kontaktperson inte hjälpa dig direkt så får du hjälp med att nå de rätta personerna. Vi finns där för dig, alltid dygnet runt!

På Skebäcksgården arbetar vi i team oavsett om personalen jobbar dag, kväll eller natt har de kännedom om din individuella vård- och omsorgsplanering som du tillsammans gjort upp med din kontaktperson och omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Arbetsterapeuten ingår i teamet och hjälper dig med eventuella hjälpmedel och smidiga förflyttningar utifrån dina behov, allt med ett rehabiliterande förhållningssätt.

Vi arbetar utifrån gällande lagar, riktlinjer och väl utarbetade rutiner som fungerar som stöd i arbetet. Hos oss möts du av professionell och kompetent personal oavsett om du är boende, anhörig/närstående eller besökare. På Skebäcksgården är du alltid välkommen. Vi uppmuntrar anhöriga till delaktighet.

Aktiviteter planeras både enskilt och i grupp. Det är din kontaktperson och du som planerar för de eventuella enskilda aktiviteterna. Våra gruppaktiviteter planeras av gruppens kulturombud och enhetscheferna. Det handlar både om enstaka evenemang och festligheter men också om återkommande aktiviteter som läsecirklar, målarcirklar, gymnastik, gudstjänst, musikunderhållning med mera. Vår målsättning är att kunna erbjuda någon aktivitet veckans alla dagar.

På lördagar erbjuder vi tillsammans med volontärgruppen Stolta Promenerare förmiddagspromenad med efterföljande fika och social samvaro. Platserna fördelas efter tillgång på antal volontärer.

Vi har en parcykel och kan erbjuda boende möjligheten att åter känna vinden i håret när de far fram längs Svartåns strand. Som anhörig får du gärna låna cykeln och ta en tur tillsammans med din anhörig.

Skebäcksgårdens kännetecken

  • Genom goda relationer skapar vi förtroende för varandra.
  • Du möter personer som du känner igen och som vet hur du vill ha det.
  • Vi bemöter dig vänligt och jämlikt.
  • Vi respekterar dig och lyssnar på dina önskningar.

Samverkan

Grunden till samverkan bygger på kommunikation mellan team, boende/patienter och närstående. Det sker genom ankomstsamtal, kontaktmannaskap och vårdplaneringar. Vi arbetar i team som består av omvårdnadspersonal, omvårdnadsansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut samt enhetschef. Teamet ansvarar för vården och omsorgen. Vid inflyttningen får den boende en kontaktperson som har det yttersta ansvaret för samverkan.

Mat och måltider

Måltiderna är en viktig del av dagen. I varje arbetsgrupp finns utarbetade måltidsrutiner för att skapa en så lugn och trevlig måltidsmiljö som möjligt.

Vi serverar frukost, lunch och middag samt eftermiddagsfika och mellanmål. Det finns även kvällsfika för den som vill ha. Dessa måltider ingår i kostavgiften.

Som närstående är du alltid välkommen in på en fika. För en mindre peng kan du köpa fika från vår fikavagn. Vi bjuder även in dig som närstående under året vid olika tillfällen. Ett exempel är på våffeldagen då vi bjuder både boende och närstående på våffla och kaffe. Minst en gång per år anordnar vi även anhörigträff för boendets anhöriga.

Matsedel

Menyn visar nuvarande vecka högst upp. Vill du se fler veckor klicka på pilarna högst upp till höger på menysidan.

Matsedel för vård- och omsorgsboende med alternativ.

Hälso- och sjukvård

Det finns sjuksköterska stationerad dagtid. Kvällar och helger kan det vara så att sjuksköterskan även bemannar Klosterbacken. Nattetid servas boendet av en nattsjuksköterskepatrull. Alla boende/patienter har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska och en patientansvarig läkare som finns vid Skebäcks vårdcentral. Skebäcksgården har en arbetsterapeut. Vi samarbetar med sjukgymnaster från Skebäcks vårdcentral. Alla boende har rätt till subventionerad tandvård och kostnadsfri tandvårdsbedömning en gång per år.

Aktiviteter

Kontaktpersonerna har huvudansvaret för att planera de aktiviteter som du önskar. Varje arbetsgrupp har kulturombud som tillsammans med väntjänst, enhetschefer och övriga i teamet utformar dagliga aktiviteter för respektive enhet. Vår och höst anordnar våra kulturombud höst- och vårgille. Då serverar vi en god middag som planeras i samarbete med vårt kök, som finns i fastigheten. Här erbjuds också underhållning och andra aktiviteter. Utöver det har vi även gemensam underhållning under terminen såsom musikunderhållning och gudstjänst.

På Instagram kan du se inslag från varje veckas aktiviteter och händelser på Skebäcksgården.

Städning och tvätt

Din lägenhet städas var tredje vecka av serviceassistent eller omvårdnadspersonal. Vi sköter all din tvätt på avdelningen. Städning i gemensamma utrymmen sköts av ISS.

Pengar och värdesaker

När du flyttar in hos oss vill vi veta vem som hjälper dig med dina ekonomiska ärenden om du inte gör det själv. Du behöver en mindre summa pengar tillgänglig i lägenheten för att täcka besök hos t.ex. frisören eller andra liknande utgifter. Det finns ett värdeskåp i varje lägenhet där du kan låsa in pengar, smycken och andra värdesaker. Kontaktpersonerna är ansvariga för redovisning av kontanter till dig eller till den som hjälper dig med ekonomin.

Övrigt

Alla boende/patienter får vid ankomsten en mapp med information och på varje avdelning finns uppdaterade välkomstpärmar med fördjupad information om verksamheten.

Kontakt

Besöksadress

Slussgatan 12, 702 15 Örebro

Hitta till Skebäcksgården med hjälp av karta

Telefonnummer

Jeremias gränd 019-21 46 16
Cajsa Wargs gränd 019-21 46 17
Tybergs gränd A 019-21 46 81
Tybergs gränd B 019-21 46 18
Waldéns gränd 019-21 46 60
Omvårdnadspersonal nattetid 076-551 48 42

Enhetschefer

Tybergs gränd och Cajsa Wargs gränd
Therese Fredriksson 019-21 46 74

Jeremias gränd och Waldéns gränd
Åsa Fogelqvist 019-21 46 59

Administrativ assistent

Birgitta Rosendahl 019-21 46 20

Senast uppdaterad: 17 maj 2017
Publicerad: 29 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?