Lindhultsgården

Lindhultsgården ligger vackert och naturnära i bostadsområdet Adolfsberg. Närhet finns till vackra promenadstråk, vårdcentral, apotek, folktandvård och restauranger m.m.

Lindhultsgården, utifrån

Boendemiljö

Lindhultsgården byggdes 1994 och består av 24 lägenheter fördelade på tre avdelningar, en är ett vårdboende för demenssjuka och två avdelningar är gruppboenden för demenssjuka.

Lägenheter

Varje avdelning består av åtta lägenheter. Alla lägenheter har burspråk med ett trinettkök, badrum samt klädkammare. I lägenheten ingår säng och madrass, utöver det används privata saker. Ett eget hyreskontrakt upprättas med Örebro kommunfastigheter, som är fastighetsägare.

På varje avdelning finns det ett gemensamt dagrum/allrum och kök. Tillgång finns till uteplatser och balkonger i olika väderstreck.

Ett utvecklat larmsystem finns och anpassas efter olika individers behov.

Ritningar på Lindhultsgården

Här kan du se på ritningar över äldreboendet Lindhultsgården. Ritningarna visar avdelningarnas gemensamma utrymmen, var uteplatser finns i anslutning till huset, lägenhetsnummer, mått i lägenheterna m.m.

Panoramabilder från Lindhultsgården

Vår målsättning

Huvudmålet med vår verksamhet är att den enskilde ska få sina individuella behov tillgodosedda. Till grund för vår verksamhet ligger en verksamhetsplan.

Personal

Varje avdelning har sin personalgrupp på sex personer och vi använder så lite timanställd personal som möjligt. Personalen är delaktig och engagerad och kvalitetsarbete sker i en strukturerad form och dokumenteras.

Samverkan

Samverkan är viktig och sker mellan den boende, närstående och personal genom ankomstsamtal, kontaktmannaskap, vårdplaneringar och anhörigträffar. På varje avdelning finns det en anslagstavla med information som riktar sig speciellt till anhöriga och närstående. Vid inflyttning får anhöriga en inflyttningsmapp som innehåller all information man kan tänkas behöva. Den första kontakten tas av vår assistent som är anvisningsansvarig. Två gånger varje år bjuder vi in anhöriga och närstående till anhörigträffar.

Mat och måltider

På Lindhultsgården lägger vi stor vikt vid måltiderna. En individuell kostplan finns som underlag för kost och måltider.

Vi serverar frukost, lunch, middag, mellanmål samt fika när det önskas. Hos oss serveras alltid hembakt fikabröd vilket är mycket uppskattat. Anhöriga är alltid välkomna!

Matsedel

Menyn visar nuvarande vecka högst upp. Vill du se fler veckor klicka på pilarna högst upp till höger på menysidan.

Matsedel för vård- och omsorgsboende

Hälso- och sjukvård

Det finns två omvårdnadsansvariga sjuksköterskor på Lindhultsgården. Samverkan sker med andra sjuksköterskegrupper under kvällar och helger samt vid frånvaro av ordinarie sjuksköterska. Nattetid servas verksamheten av en sjuksköterskepatrull. Läkarrond sker varannan vecka och sjuksköterskan har ett nära samarbete med läkaren vid behov. Lindhultsgården har en arbetsterapeut på plats två dagar i veckan. Sjukgymnast kopplas vid behov. Alla boende har rätt till subventionerad tandvård och kostnadsfri tandvård en gång per år.

Aktiviteter

Exempel på aktiviteter är promenader, högläsning, film, sång och musik, bakning, studiecirklar, utflykter osv. Vi försöker att göra alla delaktiga i vardagssysslor som att vattna blommor, duka m.m. Andakt anordnas på Lindhultsgården en gång i månaden.

På varje avdelning finns en handlingsplan upprättad för aktiviteter och planeras veckovis både på grupp- och individnivå.

Städning och tvätt

På Lindhultsgården ansvarar kontaktpersonen för städningen i din lägenhet. All tvätt tvättas på avdelningen.

Pengar och värdesaker

När du flyttar in till oss vill vi veta vem som hjälper dig med dina ekonomiska ärenden. Vi önskar att värdesaker och värdefulla smycken inte förvaras hos oss. Vi behöver en handkassa för små oförutsedda kostnader. Pengarna förvaras i ett kassaskåp på enheten. Fotvård, massage och hårvård faktureras. Massage beställer vi från Silent Touch taktil massage. Hygienartiklar beställs i första hand från ett företag som heter NHS. Kostnaden faktureras till anhörig. Om något annat önskas så diskuteras det med kontaktpersonen.

Övrigt

Frisör, massage och fotvårdsspecialist finns att tillgå efter beställning. Vid önskemål om annan utförare vidtalas kontaktperson.

Kontakt

Besöksadress

Lindhultsvägen 2 B, Örebro
019-21 48 80

Hitta till Lindhultsgården med hjälp av karta

Enhetschef Charlotte Arenander, 019-21 48 80
Sjuksköterska, 019-21 48 81
Tillgänglighetstelefon, 019-21 48 84
Fax, 019-21 48 85
Assistent, 019-21 48 86

Avdelning Ängen, 019-21 48 82
Avdelning Svalan, 019-21 48 83
Avdelning Linden, 019-21 48 84
Natt, 019-21 48 84


Senast uppdaterad: 26 mars 2018
Publicerad: 29 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?