Föreningsbidrag

Örebro kommun stöttar det civila samhället på olika sätt. Främst genom olika föreningsbidrag men även bidrag till kulturorganisationer, råd och grupper.

Sök föreningsbidrag

För att kunna ansöka om föreningsbidrag ska föreningen uppfylla Örebro kommuns allmänna villkor för föreningsbidrag och vara registrerad i Örebro kommuns bidragssystem Interbook GO.

Vid registreringen i Interbook GO blir föreningen tilldelad en föreningskategori som avgör vilka bidrag som finns att söka.

Bidrag att söka för respektive föreningskategori

Tabell med bidrag och stoppdatum

Månad

Stoppdatum för ansökan

Bidrag

Vem kan söka

Januari

31

Bidrag till parasport och dövidrott

Idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet

Februari

28

Bidrag till kulturverksamhet

Ideella föreningar med verksamhet inom konstarterna

Februari

28

Investeringsbidrag över ett prisbasbelopp

Alla ideella föreningar

Februari

28

Utvecklingsbidrag över ett prisbasbelopp

Alla ideella föreningar

Februari

28

Verksamhetsbidrag studentföreningar

Studentföreningar

Februari

28

Bidrag till studentprojekt

Studentföreningar

Februari

28

Bidrag till kulturell infrastruktur

Alla ideella föreningar

Februari

28

Bidrag till kulturarrangemang och kulturaktivitet över ett prisbasbelopp

Ideella föreningar med verksamhet inom konstarterna

Februari

28

Aktivitetsstöd för äldre

Alla ideella föreningar

Mars

31

Investeringsbidrag under ett prisbasbelopp

Alla ideella föreningar

Mars

31

Lokal- och anläggningsbidrag till idéburna föreningar

Idéburna föreningar

Mars

31

Verksamhetsbidrag till idéburna föreningar

Idéburna föreningar

April

30

Lokal- och anläggningsbidrag idrottsföreningar

Idrottsföreningar

April

30

Mandatbidrag till politiska ungdomsförbund

Politiska ungdomsförbund

April

30

Verksamhetsbidrag idrottsföreningar

Idrottsföreningar

April

30

Verksamhetsbidrag till föreningar inom det sociala området

Föreningar inom det sociala området

Maj

31

Verksamhetsbidrag till studieförbund

Studieförbund

Augusti

31

Investeringsbidrag över ett prisbasbelopp

Alla ideella föreningar

Augusti

31

Utvecklingsbidrag över ett prisbasbelopp

Alla ideella föreningar

Augusti

31

Bidrag till kulturarrangemang och kulturaktivitet över ett prisbasbelopp

Ideella föreningar med verksamhet inom konstarterna

September

30

Investeringsbidrag under ett prisbasbelopp

Alla ideella föreningar

September

30

Verksamhetsbidrag till studentföreningar

Studentföreningar

September

30

Bidrag till studentprojekt

Studenföreningar

December

31

Investeringsbidrag under ett prisbasbelopp

Alla ideella föreningar


Löpande

Utvecklingsbidrag under ett prisbasbelopp

Alla ideella föreningar


Löpande

Evenemangsbidrag

Landsbygdsföreningar


Löpande

Startbidrag för förening på landsbygden

Landsbygdsföreningar


Löpande

Bidrag till aktivitet för barn och unga

Alla ideella föreningar


Löpande

Bidrag till kulturarrangemang och kulturaktivitet under ett prisbasbelopp

Ideella föreningar med verksamhet inom konstarterna

 

Allmänna villkor

Förutom att följa de villkor som gäller för respektive bidrag ska föreningen även följa de allmänna villkor som finns för bidragsberättigad förening inom Kultur- och fritidsnämnden.

Överenskommelse om samverkan med det civila samhället

Det civila samhället spelar en viktig roll i samhället och den hållbara utvecklingen. För att främja samverkan mellan det civila samhället och kommunen finns en lokal överenskommelse om samverkan i Örebro. Alla kommunala nämnder och förvaltningar har anslutit sig till överenskommelsen, så även Kultur- och fritidsnämnden och förvaltningen.

Nyhetsbrev med föreningsinformation

När du prenumererar på Örebro kommuns nyhetsbrev för föreningar får du information som rör föreningslivet direkt till din inkorg. Läs mer om nyhetsbrev för föreningar här.

Kontakta oss

Har du frågor och funderingar kring föreningsbidrag är du välkommen att kontakta Föreningsstöd genom e-post foreningsstod@orebro.se eller via Servicecenter på telefonnummer 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:

Publicerad: