Försäljning och evenemang på torgen

Torghandel finns på Stortorget och Järntorget. Det finns både fasta och tillfälliga platser. Om du vill anordna ett evenemang eller sälja bär på något av våra torg behöver du ansöka om tillstånd hos kommunen och ibland även polisen.

Torghandel

Torghandel i Örebro får bedrivas på Stortorget och Järntorget i centrala Örebro. I Örebro vill vi värna om den traditionella torghandeln och ett aktivt torgliv.

Torghandel får ske på följande tider:

Stortorget

Helgfri onsdag, lördag kl. 8–15, helgfri fredag kl. 8–18.

Järntorget

Helgfri måndag–fredag kl. 8–18, helgfri lördag kl. 8–15.

Tillfällig torgplats

För upplysningar om tillfällig torgplats, kontakta torgansvarig, se nedan.

Fast torgplats

För upplysningar om fast plats, kontakta torgansvarig, se nedan.

Avgift

  • Dagplatserna är 3x3 meter och kostar 110 kr/dag.
  • Fast plats får olika taxor beroende på storlek och läge.
  • Skolklasser står gratis i mån av plats (det ska tydligt framgå av skylt klass, skola och till vad inkomsten ska användas).

Torgansvarig

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00, plats@orebro.se

Ansöka om tillstånd

För att få använda allmän platsmark till försäljning, evenemang och liknande måste du i de flesta fall söka tillstånd hos polisen. Läs mer om markupplåtelse.

Evenemang på torget

Är du som privatperson intresserad av att anordna något på våra torg måste du ansöka om tillstånd för det. Läs mer om markupplåtelse.

Börja gärna med att kontakta våra handläggare av markupplåtelse via Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00, så hjälper de dig och svarar på dina frågor.

Senast uppdaterad:

Publicerad: