VIKTIG INFORMATION:
Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att begränsa smitt­spridningen av corona­viruset

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Försäljning och evenemang på torgen

Torghandel finns på Stortorget, Järntorget och på Olof Palmes torg. Det finns både fasta och tillfälliga platser. Om du vill anordna ett evenemang, ställa upp en korvvagn eller sälja bär på något av våra torg behöver du ansöka om tillstånd hos kommunen och ibland även polisen.

Torghandel

Torghandel i Örebro får bedrivas på Stortorget, Järntorget och Olof Palmes torg i centrala Örebro. I Örebro vill vi värna om den traditionella torghandeln och ett aktivt torgliv.

Torghandel får ske på följande tider:

Stortorget

Helgfri onsdag, lördag kl. 8–15, helgfri fredag kl. 8–18.

Järntorget

Helgfri måndag–fredag kl. 8–18, helgfri lördag kl. 8–15.

Olof Palmes torg

Helgfri måndag–fredag kl. 8–18, helgfri lördag kl. 8–15.

Dagplats

Plats anvisas av torgansvarig efter kl. 9.

Fast torgplats

För upplysningar om fast plats, kontakta torgansvarig, se nedan.

Avgift

  • Dagplatserna är 3x3 meter och kostar 110 kr/dag.
  • Fast plats får olika taxor beroende på storlek och läge.
  • Skolklasser står gratis i mån av plats (det ska tydligt framgå av skylt klass, skola och till vad inkomsten ska användas).

Torgansvarig

Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00, plats@orebro.se

För dig som vill anordna ett evenemang

Är du som privatperson intresserad av att anordna något på våra torg måste du ansöka om tillstånd för det. Börja gärna med att kontakta våra handläggare av markupplåtelse via Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00, så hjälper de dig och svarar på dina frågor.

För att förenkla för dig som är företagare med frågor kring evenemang erbjuder Örebro kommun en företagslots. Du kan även få upplysningar och hjälp av City Örebro, 019‑10 24 90.

Beskriv vad som ska hända

Tänk på att i din ansökan beskriva så tydlig som möjligt vad det är för slags evenemang som ska arrangeras, exempelvis vad det är som ska hända. Ska det vara uppträdande, ska det vara någon form av ljudanläggning, servering i någon form, ska gator stängas av, berörs befintlig torghandel och behövs tillgång till elskåp etc.?

Försäljningsplatser

I Örebro finns ett antal försäljningsplatser som är tillgängliga för små korvvagnar. För att få nyttja sådan plats krävs tillstånd från polismyndighet, markägaren, Örebro kommun, samt Miljökontoret.

Det finns även platser avsedda för bärförsäljning under sommarmånaderna.

Information om hur du får tillstånd och kostnader kan du få av kommunens handläggare av markupplåtelse som du kontaktar via Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00

För att få använda offentliga platser till försäljning, evenemang, arrangemang och liknande måste normalt tillstånd sökas hos polismyndigheten. Polismyndigheten hämtar sedan in kommunens yttrande i frågan innan du får ditt svar.

När kommunen får ditt ärende för yttrande går vi igenom den:

  • Om den behöver kompletteras med ytterligare information kontaktar vi dig.
  • Ska gator/torg stängas av upprättas en trafikavstängningsplan.
  • Ska du använda ljudanläggningar skickar vi din ansökan för yttrande till Miljökontoret.
  • Behövs resurser från kommunen, det kan exempelvis vara öppning av elskåp i de fall vi kan tillhandahålla sådana.
  • Om torghandeln berörs ska Tekniska nämnden fatta beslut om att flytta torghandeln (gäller stora arrangemang).

När handläggaren fått in begärda yttranden från exempelvis Miljökontoret och eventuell trafikavstängningsplan är gjord lämnar kommunen sitt yttrande till Polismyndigheten som meddelar dig om du har fått tillstånd eller avslag.

Avfallshantering vid evenemang

Viktigt att tänka på är att ta en kontakt i god tid med berörda parter cirka en månad innan evenemanget börjar. Detta för att kunna planera för hur avfallshanteringen ska fungera, t.ex. placering av behållare i förhållande till framkomlighet, samt vilken sortering som ska göras och tömningsdagar.

Det avfall som blir kvar efter sorteringen kallas för hushållsavfall. Det är bara Örebro kommun som får hantera hushållsavfallet.

För utsorterade förpackningar och tidningar och broschyrer samt eventuellt bygg- och rivningsavfall beställer du behållare och tömning av en valfri entreprenör.

Vem ska jag kontakta?

Avfallsslag

Behållare

Ta kontakt med

Restavfall

Kärl/container

Örebro kommun

Matavfall

Kärl

Örebro kommun

Wellpapp

Kärl/container

Valfri entreprenör

Pappersförpackningar

Kärl/container

Valfri entreprenör

Tidningar/broschyrer

Kärl/container

Valfri entreprenör

Plastförpackningar

Kärl/container

Valfri entreprenör

Metallförpackningar

Kärl/container

Valfri entreprenör

Glasförpackningar

Kärl

Valfri entreprenör

Bygg- och rivningsavfall

Container

Valfri entreprenör

Pantflaskor och burkar

Kärl

Returpack AB

I de fall du ska kontakta Örebro enligt listan ovan gör du det via denna e-tjänst.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se