Verksamhetsbidrag för idrottsföreningar

Syftet med bidraget är att ge ett stöd till barn- och ungdomsverksamhet för idrottsföreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet.

Ansökan senast 30 april

Nytt för i år är att ansökan ska vara inne senast den 30 april. Bidraget söks nu endast en gång per verksamhetsår.

Bra att veta

  • Kommunfilen behöver inte exporteras från idrottonline till Interbook GO.
  • Vi kommer att bjuda in till öppet hus i april för stötta föreningar med deras ansökan.

Bidraget är ett komplement till det statliga LOK-stödet.

Allmänna villkor

Förutom att följa de villkor som gäller för respektive bidrag ska föreningen även följa de allmänna villkor som finns för bidragsberättigad förening inom Kultur- och fritidsnämnden.

Vilka föreningar kan ansöka?

Behörig att ansöka om verksamhetsbidrag till idrottsförening är alla ideella föreningar som är medlem i ett specialidrottsförbund (SF) anslutet till Riksidrottsförbundet (RF).

När ska ansökan skickas in?

Sista datum för ansökan är 30 april.

Det här kan föreningen ansöka om

Verksamhetsbidrag betalas ut till föreningar baserat på genomförda aktiviteter för barn och ungdomar i åldern 7–25 år (för deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns). Ansökan avser verksamhet som genomfördes föregående år.

Fördelning av bidraget

Bidraget baseras på antalet rapporterade LOK-stödsaktiviteter. Riksidrottsförbundets LOK-stödsrapport används som underlag för beräkningen och bidraget fördelas utifrån följande:

  • 2 500 kr i grundbidrag fördelas till varje förening oavsett antal aktiviteter som genomfört.
  • 10 kr per aktiviteter fördelas, oavsett antal deltagare.
  • Ett ledarstöd på totalt 200 000 kr som fördelas hälften till män respektive kvinnor (juridiskt kön). Därefter fördelas respektive budgetdel baserat på totala antalet ledartillfällen i samtliga idrottsföreningar.
  • Deltagarbidrag. Resterande delen av den totala budgeten för verksamhetsbidraget fördelas sen baserat på antalet deltagartillfällen i samtliga idrottsföreningar. Budgeten fördelas hälften till deltagartillfällen för flickor och hälften för pojkar (juridiskt kön).

Det finns därmed inte möjlighet att räkna ut bidraget i förväg. Nivån på bidraget beror på antalet föreningar som ansöker samt det totala antalet aktiviteter i
samtliga föreningar.

Senast uppdaterad:

Publicerad: