Evenemangsbidrag till landsbygsföreningar

Syftet med bidraget är att främja existerande evenemang men även uppmuntra till nya evenemang på landsbygden för att på så sätt bidra till en levande landsbygd.

Allmänna villkor

Förutom att följa de villkor som gäller för respektive bidrag ska föreningen även följa de allmänna villkor som finns för bidragsberättigad förening inom Kultur- och fritidsnämnden.

Vilka föreningar kan ansöka?

Bidraget kan sökas av ideella föreningar för evenemang som genomförs på landsbygden utifrån Örebro kommuns kartgräns för landsbygd.

När ska ansökan skickas in?

Evenemangsbidraget söks och beslutas löpande under året.

Det här kan föreningen ansöka om

Bidrag kan sökas för evenemang som berikar och utvecklar landsbygden i Örebro kommun. Evenemangsbidraget ska främja existerande evenemang men även uppmuntra till nya evenemang på landsbygden för att på så sätt bidra till en levande landsbygd. Kultur- och fritidsnämnden vill att evenemanget ska bidra till ett starkare föreningsliv på landsbygden, att evenemanget lockar publik och deltagare utifrån, och att deltagare i olika åldrar uppmuntras att delta.

Fördelning av bidraget

Evenemanget ska beskrivas tydligt, konkret och ha en plan som beskriver hur det ska genomföras samt hur evenemangets lokala förankring säkras. I bedömningen beaktas hållbarhet ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Redovisning och uppföljning

Redovisning av hur det beviljade bidraget har använts skickas in via Interbook GO senast tre månader efter utbetalt bidrag.

Senast uppdaterad:

Publicerad: