Bidrag till aktivitet för barn och unga (tidigare lovbidrag)

Syftet med bidraget är att möjliggöra för föreningar att skapa gratis och meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och unga.

Allmänna villkor

Förutom att följa de villkor som gäller för respektive bidrag ska föreningen även följa de allmänna villkor som finns för bidragsberättigad förening inom Kultur- och fritidsnämnden.

Vilka föreningar kan ansöka?

Behörig att ansöka om bidraget är samtliga ideella föreningar i Örebro kommun.

När ska ansökan skickas in?

Ansökan skickas in löpande under året.

Vi uppmanar till att söka för aktiviteter på skollov, då många barn och unga är lediga.

För att få besked i god tid (fyra veckor) innan lovet gäller följande sista datum för ansökan:

Tabell för lov och sista ansökan

Skollov

Sista ansökan

Sportlov

Söndag vecka 2

Påsklov

Söndag vecka 7

Sommarlov

Söndag vecka 17

Höstlov

Söndag vecka 38

Jullov

Söndag vecka 46

Det här kan föreningen ansöka om

Bidraget går att ansöka för kostnader till både förberedelser och genomförande av aktiviteter. Exempel på kostnader är ledararvode, lokalhyra och material.

Ansökt belopp får uppgå till maximalt ett halvt prisbasbelopp.

Kostnader för entréavgifter och resor kommer inte att beviljas.

Prioritering och fördelning av bidraget

Aktiviteter som finansieras av bidraget ska:

  • vara gratis att delta på
  • vara för barn och unga 0–25 år
  • genomföras i Örebro kommun
  • vara öppet för alla, inte bara medlemmar

Aktiviteter prioriteras om de:

Utöver det strävar förvaltningen i handläggningen av ansökningar efter en fördelning mellan olika geografiska områden, ett brett utbud av olika typer av aktiviteter samt att bidraget når flera målgrupper.

Redovisning och uppföljning

Redovisning av hur det beviljade bidraget har använts skickas in via Interbook GO senast fem veckor efter lov eller genomförd aktivitet.

Senast uppdaterad:

Publicerad: