Bidrag för föreningar inom det sociala området

Föreningar inom det sociala området kompletterar kommunens verksamhet inom socialtjänsten och/eller för personer med funktionsnedsättningar.

Bidrag för föreningar inom det sociala området

Allmänna villkor

Förutom att följa de villkor som gäller för respektive bidrag ska föreningen även följa de allmänna villkor som finns för bidragsberättigad förening inom Kultur- och fritidsnämnden.

Senast uppdaterad:

Publicerad: