PCB i fogmassor

För fastighetsägare och verksamma inom bygg- och fastighetssektorn är det viktigt att känna till var PCB kan finnas i byggnader och material samt hur det ska hanteras. Sanering av PCB kan behöva anmälas till Miljökontoret.

För att undvika att PCB sprids i miljön är det viktigt att du som är fastighetsägare eller på något annat sätt verkar inom bygg- och fastighetssektorn med rivning, ändring och underhåll av byggnader, känner till var PCB kan finnas i byggnader och material samt hur det ska hanteras.

Anmälan om sanering

Om du ska låta sanera/ta bort fogar med en halt över 500 mg PCB/kg fogmassa ska det anmälas till Miljökontoret, enligt 18 § förordning (2007:19) om PCB, minst tre veckor innan saneringen startar. Här hittar du anmälningsblanketten "PCB-sanering av fogmassor".

Vad är PCB?

PCB har bland annat använts i fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer till lysrör. Det är en grupp organiska föreningar som är fettlösliga och svårnedbrytbara. PCB har bland annat skadliga effekter på fortplantningsförmågan och immunförsvaret. Föreningarna ackumuleras också i näringskedjan till exempel från fisk till fåglar, sälar och människor.

Fastighetsägarens ansvar för inventering av PCB

Byggnader (gäller ej småhus/villor) som är uppförda, ombyggda eller renoverade mellan 1956 och 1973 ska ha inventerats på PCB i fog- och golvmassor senast 30 juni 2008. Har detta inte gjorts ska fastighetsägaren låta utföra det snarast. I hus med så kallade fasadelement som är pre-fabricerade finns vanligtvis PCB.

Hittas fogar med en halt mellan 50–499 mg PCB/kg fogmassa är det ett farligt avfall när den ska tas bort. Fogmassor med de här halterna behöver inte saneras/tas bort till ett visst datum utan ska saneras vid renovering, ombyggnation eller rivning.

Sanera

Fogmassor och golvmassor som innehåller mer än 500 ppm (mg/kg) ska saneras senast enligt årtalen nedan: 30 juni 2014. Byggnader (ej industribyggnader) byggda 1956-69.

30 juni 2016

Byggnader som är taxerade som industribyggnader/andra byggnader byggda eller renoverade 1956-1973. Före sanering bör boende och lokalanvändare få information om PCB och vad sanering innebär.

Mer information

Bra information finns på sanerapcb.nu

Företag som kan utföra inventering och sanering av PCB hittar du här.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson