Medelstora förbränningsanläggningar

Om du har byggt eller tänker bygga en medelstor förbränningsanläggning behöver du informera tillsynsmyndigheten om anläggningen. I Örebro kommun är det Miljönämnden som har tillsyn över medelstora förbrännings­anläggningar.

Med en medelstor förbränningsanläggning avses en förbränningsanläggning där den sammanlagda installerade tillförda effekten är mellan 1 megawatt och 50 megawatt.

Du lämnar information om anläggningen via vår e-tjänst.

Anmälnings- och tillståndsplikt

Du kan också behöva anmäla förbränningsanläggningen om den omfattas av anmälningsplikt enligt Miljöprövningsförordningen.

Anläggningar som har en total installerad effekt på 0,5 MW eller mer och använder annat bränsle än enbart fossil eldningsolja eller biogen- eller fossil bränslegas (till exempel biooljor som RME eller HVO) omfattas av anmälningsplikt.

Anläggningar som använder fossil eldningsolja eller biogen- eller fossil bränslegas omfattas av anmälningsplikt från 10 MW. För anläggningar med en total installerad effekt på 20 MW eller mer gäller tillståndsplikt. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen.

Om du konverterar din förbränningsanläggning från fossil olja till någon typ av biogen olja kan anläggningen bli anmälningspliktig trots att den inte varit det tidigare, eftersom anläggningar som drivs av biogena oljor omfattas av anmälningsplikt från lägre effekt.

Anmäl förbränningsanläggning

Anmälan ska innehålla uppgifter om anläggningens effekt, bränsletyp, drifttid i timmar per år, rutiner för skötsel och kontroll, eventuella analysresultat från utsläppsmätningar samt information om eventuell reningsutrustning som finns installerad.

Gör anmälan här.

Mer information

Läs mer om bestämmelser för medelstora förbränningsanläggningar på Naturvårdsverkets webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson