Reklamskyltar och varustånd

Om du vill ha en reklamskylt eller ett varustånd utanför entrén till din verksamhet måste du söka tillstånd hos polisen. Det finns även vissa regler som du måste följa.

Bild på tillåten reklamskylt.

Bild på tillåten reklamskylt.

Örebro kommun och City Örebro har i samråd med handikapporganisationer tagit fram ett alternativ till de gamla reklamskyltarna (de så kallade trottoarpratarna).

Regler för reklamskyltar

  • du måste söka tillstånd hos polisen för att ha en reklamskylt.
  • reklamskylten ska stå i direkt anslutning till entrén i butiken.
  • reklamskylten ska tas in när verksamheten är stängd.

Den gamla sortens trottoarpratare är inte längre tillåtna eftersom de kan vara ett hinder för till exempel synskadade.

Frågor? Kontakta oss!

För frågor om tillstånd, kontakta Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

För frågor om skylt och beställning, kontakta City Örebro, 019-10 24 90.

Mer information och ansökan om tillstånd hittar du på Polisens webbplats.

Från den första januari 2010 är det inte tillåtet att använda lösa reklamskyltar, så kallade gatupratare, på allmän platsmark. Beslutet grundas på att skyltarna hindrar framkomligheten för gående, personer med funktionsnedsättning och vid renhållning, snöröjning och underhåll.

Senast uppdaterad:

Publicerad: