Tunga, långa eller breda transporter

Har du en transport som är tung, lång eller bred så måste du söka om undantag (dispens) för transporten.

Ansökan och regler

På Trafikverkets webbplats hittar du information och bestämmelser om bland annat fordons vikt, bredd och längd.

Ansökan transportdispens

På Trafikverkets webbplats kan du ansöka via digital ansökan eller via blankett.

Transport genom flera kommuner

Om transporter går genom flera kommuner så ska du skicka in ansökan till Trafikverket.

Transport inom Örebro kommun

Om transporten bara går inom Örebro kommun så skickar du blanketten till oss via mejl tekniska.namnden@orebro.se eller via post Tekniska nämnden, Örebro kommun, Box 333 00, 701 35 Örebro

Kostnader

  • 200 kr om ansökan kommit in till oss två dagar före transporten ska gå.

Handläggningstiden är tre arbetsdagar. Tillståndet gäller i en till sex månader.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson