Tunga, långa eller breda transporter

Har du en transport som är tyngre, längre eller bredare än vad som är tillåtet enligt trafikförordningen så måste du söka om undantag (dispens) för transporten.

Ansökan och regler

På Trafikverkets webbplats hittar du information och bestämmelser om bland annat fordons vikt, bredd och längd.

Tillståndet gäller i en till sex månader.

Transport genom flera kommuner

Om transporten går genom flera kommuner så ska du skicka in ansökan till Trafikverket. På Trafikverkets webbplats kan du ansöka via digital ansökan eller via blankett.

Transport inom Örebro kommun

Om transporten bara går inom Örebro kommun så ansöker du om dispens via vår e-tjänst nedan.

Obs! Ansökan görs per fordon.

Bilaga vid tung transport

Om transporten överstiger gällande viktbestämmelse behöver du fylla i ett dokument (se pdf nedan) där fordonets samtliga axelavstånd anges. Fordonets eller fordonstågets aktuella bruttovikt ska sedan fördelas på dess axlar. Ange axeltrycket per axel eller ange axel-, boggi eller trippelaxeltryck.

Axelavstånd och axeltryck. Pdf, 231.2 kB.

Fyll i digitalt, ladda ner och bifoga dokumentet i e-tjänsten.

Handläggningstid

För att en ansökan ska kunna behandlas i tid bör den normalt vara hos aktuellt regionkontor senast tre arbetsdagar före planerad transportdag. Handläggningstiden är i normala fall på tre dagar men kan komma att bli längre.

Aktuella bestämmelser i Örebro kommun

I Trafikverkets karta NVDB på webb finns information om aktuella bestämmelser gällande bärighetsklassning (BK-klassning) i Örebro kommun. Zooma in till Örebro kommun och välj att visa lagret "Bärighet" för att se vad som gäller för de olika vägarna.

Lagar som Örebro kommun följer

I 4 kap. trafikförordningen (1998:1276) finns bestämmelser om motordrivna fordonsvikt och dimensioner med mera. I 13 kap. 3–5 §§ trafikförordningen finns bestämmelser om undantag och om vilka myndigheter som prövar ansökningar om undantag med mera.

Kostnader

Kommunen tar ut en avgift för utfärdade tillstånd enligt nedanstående tabell.

Vid ansökan om flera undantag, exempelvis om ditt fordon både är tungt och långt, gäller den högre avgiften.

Kostnad för tillstånd i Örebro kommun

Dispens

Avgift

Tunga fordon

1 000 kr

Långa fordon ≤ 35 meter

600 kr

Långa fordon > 35 meter

1 000 kr

Breda fordon ≤ 4,5 meter

600 kr

Breda fordon > 4,5 meter

1 000 kr

Gällande transportslag

Du kan välja ett av alternativen nedan vid ansökan om dispens:

  • Enstaka transport – gäller vid en transport med ett fordon på en färdväg. Tillståndet gäller då i en månad.
  • Flera transporter – gäller vid flera transporter med samma fordon på samma transportväg. Tillståndet gäller då en till sex månader.
  • Generell dispens – gäller vid flera transporter med samma fordon där transporten ska gå olika transportvägar och/eller ska till flera olika målpunkter. Tillståndet gäller då i sex månader.
    Vid generell transport fylls dem önskade färdvägarna, dem önskade målpunkterna, eller dem önskade gatuadresserna transporten ska kunna färdas på/till/i.
Senast uppdaterad:

Publicerad: