Bygga, renovera, storstäda – markupplåtelse

Om du behöver ställa upp en container på kommunens mark måste du ansöka om tillstånd hos polisen. Du behöver även tillstånd för byggnadsställningar, arbetsområden, skylifts med mera.

Tillstånd från polisen

Ska du bygga, renovera eller storstäda och behöver ställa ut en container på kommunens mark behöver du ett tillstånd från polismyndigheten enligt ordningslagen.

Tillstånd från polisen krävs också om du ska ställa upp byggnadsställningar, arbetsområden, skylifts med mera.

Ansökan till polisen

Din ansökan ska vara så tydlig som möjligt om vad det är du ska ställa upp på ytan och var du ska göra det, bifoga gärna en kartbild.

Polismyndigheten hämtar in kommunens yttrande i frågan innan du får ditt svar.

Kommunens yttrande

När vi får ditt ärende för yttrande till polisen går vi igenom ansökan. Om den behöver kompletteras med ytterligare information kontaktar vi dig.

Kommunen lämnar sen sitt yttrande till polisen som meddelar dig om du har fått tillstånd eller avslag.

Kontakta handläggare för markupplåtelser

Om du fått avslag eller behöver råd och hjälp – kontakta våra handläggare via Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00, för att om möjligt hitta en alternativ lösning.

Kommunen tar ut en markupplåtelsetaxa för dessa ändamål Pdf, 374.6 kB..

Trafikanordningsplan (TA-plan)

Om arbetet påverkar trafiken på allmän platsmark ska det alltid finnas en trafikanordningsplan. Läs mer om Trafikanordningsplan på sidan "Använda mark som kommunen äger".

Senast uppdaterad:

Publicerad: