På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Skolskjuts och gymnasiebusskort

Beroende på hur långt du har mellan din bostad och din skola, skolvägens trafiksäkerhet och andra omständigheter kan du ha rätt till skolskjuts om du går i grundskolan, grundsärskolan eller gymnasiesärskolan. Det gäller även barn i förskoleklass. Däremot inkluderas inte resor till och från fritidshem och förskola.

Du som är folkbokförd i Örebro län och går i gymnasiet får ett gymnasiebusskort för att ta dig till och från skolan, oavsett avstånd. Busskorten delas ut i början på höstterminen.

För dig som går i grundskolan

Avstånd till skolan

Skolskjuts beviljas till elever som går på den kommunala skola där kommunen annars skulle placerat eleven, förutsatt att avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan överstiger kommunens avståndsregler.

  • Förskoleklass–årskurs 3, tre kilometer.
  • Årskurs 4–6, fyra kilometer.
  • Årskurs 7–9, fem kilometer.

Ansökan om skolskjuts ska göras inför varje nytt läsår.

Annan vald kommunal skola eller friskola

Om du själv sökt till och fått plats på en skola kan du i vissa fall ha rätt till skolskjuts. Bedömningen om rätten till skolskjuts görs utifrån vad som skulle ha gällt till den skola eleven annars skulle ha blivit placerad på.

Om du söker till en annan kommunal skola eller friskola ska ansökan om skolskjuts göras.

Växelvis boende

Om du bor växelvis på två adresser kan du i vissa fall få skolskjuts från båda adresserna även om du endast är folkbokförd på den ena adressen. Rätten till skolskjuts vid växelvis boende gäller endast bostadsadresser som ligger inom kommunens gränser.

Observera att vid växelvis boende ska eleven bo jämt fördelat hos båda vårdnads­havarna.

Skolskjuts utifrån särskilda skäl

Om du har särskilda skäl, exempelvis trafiksäkerhet eller andra särskilda omständigheter, kan du i vissa fall få skolskjuts. Det kan vara i form av ordinarie skolbuss, linjetrafik, skoltaxi eller specialfordon.

Skolskjuts för elever med funktionsnedsättning

Elever som utifrån sina förutsättningar inte självständigt kan ta sig mellan hemmet och skolan kan ansöka om anpassad skolskjuts. Vid ansökan om skolskjuts vid funktionsnedsättning behöver elevens svårigheter att ta sig mellan hemmet och skolan styrkas med ett läkarintyg.

Ansök om skolskjuts

Behöver du skolskjuts? Ansök via e-tjänsten ovan. Du kan som mest ansöka om ett läsår i taget.

För att skolskjuts ska kunna garanteras till skolstart behöver ansökan komma in till kommunen senast 15 april. Ansökningar som inkommit efter detta datum handläggs löpande.

När vi har fått in och gått igenom din ansökan kommer du att få ett mejl eller brev med besked om skolskjuts beviljats eller ej blivit beviljad.

Är du missnöjd och vill överklaga?

Är du inte nöjd med ditt beslut om skolskjuts kan du kontakta din handläggare. Om du vill överklaga ditt beslut kan din handläggare förklara hur du gör det.

Information om hur du överklagar står även på det beslut som skickas ut.

Om du förlorar ditt busskort

Om ditt busskort går sönder eller om du tappar bort det vänder du dig till Länstrafiken. Detta gäller dig som ansökt om skolskjuts och blivit beviljad busskort.

Har du fått ditt busskort på skolan vänder du dig till din skola.

För dig som går i gymnasiet

Till och med vårterminen det år du fyller 20 år får du som går i gymnasiet i Örebro kommun ett gymnasiebusskort för att ta dig till och från skolan. Det gäller alla gymnasieelever, oavsett avstånd mellan bostad och skola. Om du är folkbokförd i en kommun utanför Örebro län krävs ett intyg från din hemkommun för att du ska få gymnasiebusskortet.

Hur får jag mitt busskort?

Busskorten delas ut på gymnasieskolorna vid höstens terminsstart.

För dig som börjar årskurs 2 eller 3

Du som redan går på skolan, åker på ditt gamla busskort från vårterminen, tills du har fått ett nytt. Det gamla kortet fungerar inte i kortläsaren på bussen, du måste då visa upp det för busschauffören.

För dig som börjar årskurs 1

Du som börjar i årskurs 1 loggar in och skriver ut ett färdbevis via Dexter (Gymnasieantagningen) som du åker på tills du fått ditt busskort. Inloggningsuppgifter är samma som du använt tidigare när du gjorde din ansökan till gymnasiet. Under rubriken "Länkar" till vänster finns en länk och information om färdbevis.

Tänk på att du måste fylla i uppgifterna i färdbeviset för att det ska vara giltigt för resa. Om du har glömt dina inloggningsuppgifter till Dexter kontakta skolans expedition.

Trafikinformation

Mer information om tidtabeller, busskort och trafik hittar du på Länstrafikens webbplats.

Giltighet

Gymnasiebusskortet gäller

  • helgfri måndag–fredag kl. 4.30–19, observera att sista tåg-/bussbyte måste ske senast kl. 19.
  • 15 augusti 2018–14 juni 2019.
  • för resor med alla region- och stadsbussar inom Örebro län och för bussresa över länsgräns till Vingåker, Motala L 629, Götlunda linje 321, Arboga linje 351, Kristinehamn, Filipstad, Grängesberg och Storfors.
  • för resor med tåg (inte SJ Snabbtåg) inom Örebro län och över länsgräns till Kristinehamn, Ludvika, Grängesberg och Skinnskatteberg.

Om du förlorar ditt kort

Om ditt kort går sönder eller om du tappar bort det vänder du dig till din skola. För att få ut ett nytt kort betalar du en expeditionsavgift på 200 kronor.

Har du längre än fyra kilometer till busshållplatsen?

Om du har längre än fyra kilometer till busshållplatsen och bor och studerar i Örebro kommun, kan du få ersättning för den resan.

Studerar du i ett annat län?

Är du folkbokförd i Örebro kommun och studerar på annan ort utanför Örebro län, kan du få ersättning för dagliga resor mellan bostaden och skolan.

Ersättning för elevresa, särskild prövning

Du som går på gymnasiet men inte kan nyttja gymnasiebusskortet utifrån t.ex. funktionsnedsättning kan ansöka om ersättning för elevresa, särskild prövning. Du ska i grunden ha ett beslut om färdtjänsttillstånd. Ansökan om färdtjänst görs hos Länstrafiken.

Bifoga ditt färdtjänstbeslut med ansökan. Blir du beviljad får du ersättningen utbetald till det konto du har angivit i ansökan. Ansökningsblankett för ansökan om ersättning för elevresa, särskild prövning hittar du självservicesidorna.

Kontakt

Skolskjutshandläggarnas telefontid är vardagar kl. 10–12. Du når oss via Servicecenter, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 23 augusti 2019

Publicerad: 13 september 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se