På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Söka skola

Du som har barn som ska börja i förskoleklass eller går sista årskursen på sin skola ska söka den skola du önskar att ditt barn ska gå i. Vi utgår från dina önskemål så långt det är möjligt. Om det finns fler sökande än platser på skolan du sökt är det närheten till skolan som avgör var du får plats. Vi garanterar alla barn en kommunal skola inom rimligt avstånd från hemmet.

Välkommen på öppet hus i våra kommunala grundskolor!

I januari kan du kolla in hur det är att gå på de skolor du är nyfiken på.

Du behöver söka skola om ditt barn:

 • ska börja i förskoleklass,
 • går sista årskursen på sin nuvarande skola.

Dessutom har alla elever i årskurs 6 möjlighet att söka profil med färdighetstest till årskurs 7.

Du söker plats till kommunala grundskolor under perioden 15–31 januari inför höstterminen 2019.

Barn som inte ska börja i en ny skola till hösten behöver inte söka skola.

Titta gärna på filmen som kortfattat beskriver hur det går till att söka skola.

Hitta skolor

Se en lista över alla grundskolor i Örebro kommun.

För att se dina närmaste skolor – sök på din adress och välj vilka årskurser eller vilken typ av skola du vill se. Klicka på en kartträff och sedan på skolans namn för att komma till skolans webbplats.

Söka skola 2019

Du som har barn som ska börja i förskoleklass eller går sista årskursen på sin skola ska söka den skola du önskar att ditt barn ska gå i. När du bestämt vilka skolor du och ditt barn är intresserade av ska du registrera dina önskemål i vår e-tjänst. Du ska välja och rangordna upp till fem skolor. Länk till e-tjänsten kommer att finnas här under ansökningsperioden.

Du kan söka till vilken skola du vill inom kommunen. Men om det finns fler sökande än platser på skolan du sökt är det närheten till skolan som avgör var du får plats.

E-tjänsten är öppen under ansökningsperioden 15–31 januari inför höstterminen 2019. Det spelar ingen roll när under ansökningsperioden du ansöker.

Söka till profil

Även du som vill söka till en skola med en viss profil använder e-tjänsten.

Information om vilka profiler som finns och vilka profiler som har färdighetstest.

Information om urvalsregler för profiler med färdighetstest.

Profil med färdighetstest

Om profilen du vill söka till har färdighetstest så väljer du skolan och profilen i e-tjänsten. Du kan söka både till en “vanlig placering” och en placering med en profil vid samma skola. Observera att det krävs både ett genomfört färdighetstest och en skolansökan för att kunna ha möjlighet att komma in på en profil med färdighetstest.

Om du får plats på profilen kan du inte välja att hoppa av profilen och fortsätta gå på samma skola utan profil, utan att genomföra en ansökan om skolbyte.

Profil utan färdighetstest

För profiler utan färdighetstest söker du först plats på skolan. Om du får plats kan du sedan välja/söka profilen. Skolan kommer att kontakta dig som fått plats på skolan angående val av profil.

Ändra i ansökan

Du kan ändra i ansökan till ansökningsperiodens slut 31 januari 2019 – efter det datumet finns ingen möjlighet att ändra i ansökan.

Fristående skolor

Fristående skolor hanterar sina egna platser. Om du vill söka till en fristående skola kontaktar du skolan direkt. Det är möjligt att söka både kommunal och fristående skola.

Om du inte söker skola

Vi garanterar alla en kommunal skola inom rimligt avstånd från hemmet, oavsett om du väljer att söka skola eller inte. Tänk på att det kan finnas flera skolor som ligger nära ditt hem, och genom att söka skola ökar dina chanser att få just den skola du önskar till ditt barn.

Fördelning av platser

Alla elever har rätt till en plats på en kommunal grundskola inom rimligt avstånd från hemmet.

Vi utgår från dina önskemål om skola så långt det är möjligt. Om det finns fler sökande än platser på skolan fördelas barnen enligt principen relativ närhet.

Läs mer om hur platserna i skolan fördelas.

Beslut om placering

Under våren får du beslut om vilken skola ditt barn fått plats på.

Är ni inte nöjda med beslutet?

Om ni tycker att beslutet är fel så kan ni begära att det överklagas. Överklagandet ska ställas till Skolväsendets överklagandenämnd, men skickas per brev till Örebro kommun, Grundskoleantagningen, Box 30045, 701 35 Örebro. Det ska innehålla följande uppgifter:

 • Vilket beslut som ni vill överklaga.
 • Hur och varför ni vill att beslutet ska ändras.
 • Ert namn, personnummer, adress och telefonnummer.

Överklagandet ska ha inkommit till Grundskoleantagningen, Örebro kommun inom tre veckor från den dag som ni har tagit del av beslutet. Om överklagandet har kommit in inom angiven tidsram skickas det vidare till Skolväsendets överklagandenämnd.

Om ditt överklagande har gått vidare till Skolväsendets överklagarnämnd eller annan instans, så styr deras handläggningstider hur lång tid det tar att få ett beslut. Läs mer om Skolväsendets överklagarnämnd.

Obligatoriskt med förskoleklass

Från och med höstterminen 2018 är det obligatoriskt att gå i förskoleklass.

Enligt skollagen får kommunen ta emot femåringar i förskoleklass, men har ingen skyldighet att göra det.

Om du vill att ditt barn ska börja i skolan ett år senare måste du ansöka om ”Uppskjuten skolplikt”. Här finns mer information om uppskjuten skolplikt och hur du ansöker.

Plats på fritidshem

Om ditt barn behöver plats på fritidshem ska du ansöka om det separat. Läs mer och ansök om plats på sidan Fritidshem.

Skolskjuts

Om du själv sökt till och fått plats på en skola kan du i vissa fall ha rätt till skolskjuts. Rätten till skolskjuts till en annan kommunal eller fristående skola prövas genom att du skickar in en ansökan om skolskjuts.

Bedömningen om rätten till skolskjuts görs utifrån vad som skulle ha gällt till den kommunala skola eleven annars skulle ha blivit placerad på.

Mer information om skolskjuts.

Nyinflyttad

Om du är nyinflyttad eller kommer att flytta in till Örebro kommun och vill ansöka om plats på kommunal grundskola behöver du skicka in en skolansökan till Grundskoleantagningen. Det gör du genom att kontakta Servicecenter, 019‑21 10 00.

Tips till dig som är nyinflyttad och ska ansöka om plats i kommunal grundskola
 • Ta reda på vilka skolor som ligger nära dig genom att använda vår tjänst Hitta skolor.
 • Tänk på att du kan söka till flera skolor för att öka ditt barns chanser att få plats på en skola som du valt.
 • Om du ansöker om skolplats utan att ditt barn i dag är folkbokfört i Örebro kommun, måste du styrka din ansökan med ett bostadskontrakt på den kommande folkbokföringsadressen i Örebro kommun och/eller en flyttanmälan till Skatteverket.
 • Om du ansöker om skolplats till en annan årskurs än barn födda samma år ska du skicka in ett beslut eller intyg som styrker din ansökan till Grundskoleantagningen. Annars placeras ditt barn i samma årskurs som barn födda samma år.
 • Samtliga vårdnadshavare måste skriva under ansökan.

Nyanländ

Nyanlända barn och ungdomar ska anmälas till kommunens mottagningsenhet Perrongen för att få en plats i skolan. Här finns information om skola för nyanlända samt anmälningsformulär.

Med nyanländ menas en person som har varit bosatt utomlands, som nu är bosatt i Sverige och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det år då han eller hon fyller sex år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.

Om du flyttar inom Örebro

Barnet har rätt att behålla sin skolplats även om familjen flyttar inom kommunen. Om nuvarande skola efter bostadsflytt inom kommunen inte längre ligger inom rimligt avstånd så finns möjlighet att få beslut om eventuellt skolbyte löpande under läsåret. Om nuvarande skola fortfarande ligger inom rimligt avstånd efter flytten, så hanteras ansökan om skolbyte endast i samband med skolbytesperioder.

Om du vill byta skola efter flytt, eller om du har andra frågor som rör flytt, kontakta Servicecenter, 019‑21 10 00.

Byta skola

Om du bor i Örebro kommun och önskar en annan kommunal grundskola än den du går på, eller vill byta från en friskola till en kommunal grundskola, behöver du skicka in en ansökan om skolbyte till Grundskoleantagningen.

Fram till och med den 31 december 2018 hanterar Grundskoleantagningen skolbytesansökningar löpande (observera att dessa ansökningar då ska ha inkommit till Grundskoleantagningen senast den 31 december).

Därefter fattas beslut på skolbytesansökningar endast två gånger per läsår (en gång inför höstterminen och en gång inför vårterminen). Sådana beslutsdatum föregås av en skolbytesperiod. Den fastställda skolbytesperioden inför hösten 2019 äger rum från den 25 mars till och med den 5 april.

Skolbyten hanteras av Grundskoleantagningen och kan endast beviljas i mån av plats.

Viktigt att tänka på vid ansökan om skolbyte
 • Samtliga vårdnadshavare måste skriva under ansökan.
 • Örebro kommun tillämpar inget kösystem till de kommunala grundskolorna.
 • Skolbyte kan bara beviljas om det finns plats i aktuell årskurs på sökt skola.
 • Om du får en plats på den nya skolan du har sökt förlorar du din plats på den tidigare skolan.
 • Om det finns plats i aktuell årskurs på sökt skola fattar Grundskoleantagningen beslut om placering på skolan. Du får alltså inget erbjudande om att tacka ja eller nej till skolplatsen.
 • Om du ändrar dig och inte längre vill byta skola måste du kontakta Grundskoleantagningen för att återta din ansökan.

Kontakt

Grundskoleantagningen har telefontid vardagar kl. 10–12. Du når oss via Servicecenter, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 11 december 2018

Publicerad: 11 augusti 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se