På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Söka skola

Här hittar du information om att söka skola i Örebro kommun. Vi utgår från dina önskemål så långt det är möjligt. Om det finns fler sökande än platser på skolan du sökt är det närheten till skolan som avgör var du får plats. Vi garanterar alla barn en kommunal skola inom rimligt avstånd från hemmet.

Skolbytesperioder tas bort

Programnämnd Barn och utbildning har den 19 juni 2019 beslutat att skolbytesperioder tas bort. Det innebär att du kan ansöka om skolbyte för ditt barn löpande under året.

Skolbyte beviljas enbart i mån av plats. Observera att du inte får något erbjudande om skola att tacka ja eller nej till. Om ditt barn får plats på den skola ni sökt förlorar barnet sin plats på sin nuvarande skola.

Du behöver söka skola om ditt barn:

 • ska börja i förskoleklass,
 • går sista årskursen på sin nuvarande skola.

Dessutom har alla elever i årskurs 6 möjlighet att söka profil med färdighetstest till årskurs 7.

Du söker plats till kommunala grundskolor under perioden 15–31 januari inför höstterminen 2019.

Barn som inte ska börja i en ny skola till hösten behöver inte söka skola.

Titta gärna på filmen som kortfattat beskriver hur det går till att söka skola.

Hitta skolor

Se en lista över alla grundskolor i Örebro kommun.

För att se dina närmaste skolor – sök på din adress och välj vilka årskurser eller vilken typ av skola du vill se. Klicka på en kartträff och sedan på skolans namn för att komma till skolans webbplats.

Att söka kommunal grundskola 2019

Perioden för att söka plats till kommunala grundskolor inför höstterminen 2019 var 15–31 januari.

Har du inte sökt skola till ditt barn?

Alla elever har rätt till en plats på en kommunal grundskola. Om du inte har sökt en skola placeras barnet på en kommunal skola nära hemmet.

Söka till profil

Perioden för att söka till en profil med färdighetstest inför höstterminen 2019 var 15–31 januari.

Information om vilka profiler som finns och vilka profiler som har färdighetstest.

Information om urvalsregler för profiler.

Urvalet för ansökan till profil med färdighetstest sker i enlighet med resultatet av färdighetstestet. Om ditt barn inte kommit in på den sökta profilen beror det antingen på att eleven inte utfört ett godkänt färdighetstest eller att alla platser fyllts med elever som fått ett bättre resultat på färdighetstestet.

Fristående skolor

Fristående skolor hanterar sina egna platser. Om du vill söka till en fristående skola kontaktar du skolan direkt. Det är möjligt att söka både kommunal och fristående skola.

Om ditt barn har fått plats på en fristående skola

Om ditt barn har fått plats på en fristående skola och ni vill avsäga er plats på kommunal skola kan ni kontakta Grundskoleantagningen, 019‑21 10 00.

Fördelning av platser

Alla elever har rätt till en plats på en kommunal grundskola inom rimligt avstånd från hemmet.

Vi utgår från dina önskemål om skola så långt det är möjligt. Om det finns fler sökande än platser på skolan fördelas barnen enligt principen relativ närhet.

Läs mer om hur platserna i skolan fördelas.

Så här överklagar du ett beslut

Om ni anser att beslutet är felaktigt så kan ni överklaga det. Vid överklagan prövas beslutet genom laglighetsprövning enligt 13 kap. Kommunallagen (2017:725). Det innebär att beslutet endast prövas utifrån om det följer lagen.

Överklagandet skickas per brev till Förvaltningsrätten i Karlstad, Box 568, 657 12 Karlstad. Det ska innehålla uppgifter om vilket beslut ni vill överklaga, hur och varför ni vill att beslutet ska ändras, barnets namn och personnummer och samtliga vårdnadshavares namnunderskrift, namnförtydligande, personnummer, adress och telefonnummer. Överklagan ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag beslutet har anslagits.

Är ni inte nöjda med beslutet?

Om ni tycker att beslutet är fel så kan ni begära att det överklagas. Överklagandet ska ställas till Skolväsendets överklagandenämnd, men skickas per brev till Örebro kommun, Grundskoleantagningen, Box 30045, 701 35 Örebro. Det ska innehålla följande uppgifter:

 • Vilket beslut som ni vill överklaga.
 • Hur och varför ni vill att beslutet ska ändras.
 • Ert namn, personnummer, adress och telefonnummer.

Överklagandet ska ha inkommit till Grundskoleantagningen, Örebro kommun inom tre veckor från den dag som ni har tagit del av beslutet. Om överklagandet har kommit in inom angiven tidsram skickas det vidare till Skolväsendets överklagandenämnd.

Om ditt överklagande har gått vidare till Skolväsendets överklagarnämnd eller annan instans, så styr deras handläggningstider hur lång tid det tar att få ett beslut. Läs mer om Skolväsendets överklagarnämnd.

Byta skola

Om du bor i Örebro kommun och önskar en annan kommunal grundskola än den du går på, eller vill byta från en friskola till en kommunal grundskola, behöver du skicka in en ansökan om skolbyte till Grundskoleantagningen.

Skolbyten kan endast beviljas i mån av plats. Skolbyten hanteras av Grundskoleantagningen.

Blankett för ansökan om byte till annan kommunal grundskola. (pdf, 152.7 kB)

Viktigt att tänka på vid ansökan om skolbyte
 • Samtliga vårdnadshavare måste skriva under ansökan.
 • Örebro kommun tillämpar inget kösystem till de kommunala grundskolorna.
 • Skolbyte kan bara beviljas om det finns plats i aktuell årskurs på sökt skola.
 • Om du får en plats på den nya skolan du har sökt förlorar du din plats på den tidigare skolan.
 • Om det finns plats i aktuell årskurs på sökt skola fattar Grundskoleantagningen beslut om placering på skolan. Du får alltså inget erbjudande om att tacka ja eller nej till skolplatsen.
 • Om du ändrar dig och inte längre vill byta skola måste du kontakta Grundskoleantagningen för att återta din ansökan.

Nyinflyttad

Om du är nyinflyttad eller kommer att flytta in till Örebro kommun och vill ansöka om plats på kommunal grundskola behöver du skicka in en skolansökan till Grundskoleantagningen. Blankett för ansökan om plats på kommunal grundskola. (pdf, 153.8 kB) Om du har frågor kan du kontakta Servicecenter, 019‑21 10 00.

Tips till dig som är nyinflyttad och ska ansöka om plats i kommunal grundskola
 • Ta reda på vilka skolor som ligger nära dig genom att använda vår tjänst Hitta skolor.
 • Tänk på att du kan söka till flera skolor för att öka ditt barns chanser att få plats på en skola som du valt.
 • Om du ansöker om skolplats utan att ditt barn i dag är folkbokfört i Örebro kommun, måste du styrka din ansökan genom att göra en flyttanmälan hos Skatteverket för eleven, till den kommande folkbokföringsadressen. Kvittens på flyttanmälan för eleven ska bifogas med ansökan.
 • Om du ansöker om skolplats till en annan årskurs än barn födda samma år ska du skicka in ett beslut eller intyg som styrker din ansökan till Grundskoleantagningen. Annars placeras ditt barn i samma årskurs som barn födda samma år.
 • Samtliga vårdnadshavare måste skriva under ansökan.

Nyanländ

Som nyanländ i Sverige behöver du anmäla ditt barn till kommunens mottagningsenhet Perrongen för att få en plats i skolan. Här finns information om skola för nyanlända samt anmälningsformulär.

Med nyanländ menas en person som har varit bosatt utomlands, som nu är bosatt i Sverige och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det år då han eller hon fyller sex år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.

Om du flyttar inom Örebro

Barnet har rätt att behålla sin skolplats även om familjen flyttar inom kommunen. Om du vill att ditt barn ska byta skola behöver du skicka in en ansökan om skolbyte till Grundskoleantagningen.

Blankett för ansökan om byte till annan kommunal grundskola. (pdf, 152.7 kB)

Om du har frågor som rör flytt, kontakta Servicecenter, 019‑21 10 00.

Obligatoriskt med förskoleklass

Från och med höstterminen 2018 är det obligatoriskt att gå i förskoleklass.

Enligt skollagen får kommunen ta emot femåringar i förskoleklass, men har ingen skyldighet att göra det. Om du vill att ditt barn ska börja i förskoleklass ett år tidigare behöver lämna en intresseanmälan om "Tidig skolstart". Här finns mer information om hur du lämnar intresseanmälan om tidig skolstart.

Om du vill att ditt barn ska börja i skolan ett år senare måste du ansöka om ”Uppskjuten skolplikt”. Här finns mer information om uppskjuten skolplikt och hur du ansöker.

Plats på fritidshem

Om ditt barn behöver plats på fritidshem ska du ansöka om det separat. Läs mer och ansök om plats på sidan Fritidshem.

Skolskjuts

Om du själv sökt till och fått plats på en skola kan du i vissa fall ha rätt till skolskjuts. Rätten till skolskjuts till en annan kommunal eller fristående skola prövas genom att du skickar in en ansökan om skolskjuts.

Mer information om skolskjuts.

Kontakt

Grundskoleantagningens telefontid är vardagar kl. 10–12. Du når oss via Servicecenter, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 6 september 2019

Publicerad: 11 augusti 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se