VIKTIG INFORMATION:
Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att begränsa smitt­spridningen av corona­viruset

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Skolskjuts

Du som går i grundskolan, grundsärskolan eller gymnasiesärskolan och har långt till skolan kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts. För fritids och förskola kan du inte få skolskjuts.

Handläggningstid för skolskjuts

Handläggningstiden i Örebro kommun är för närvarande 1–2 veckor. Om skolskjuts beviljas skickar vi sedan en beställning till Länstrafiken, som också har en handläggningstid innan skolskjutsen kan starta.

Rätt till skolskjuts

Avståndet till skolan

För att ha rätt till skolskjuts krävs att ditt barn har tillräckligt långt från sin folkbokföringsadress till sin skola, och att det är den skola som kommunen skulle ha placerat barnet på. Avstånden ska vara minst:

3 km för förskoleklass-årskurs 3
4 km för årskurs 4-6
5 km för årskurs 7-9
6 km för gymnasiesärskolan

Har du valt en annan skola än den kommunen skulle ha placerat ditt barn på kan skolskjuts beviljas enligt avståndsreglerna om det inte innebär en merkostnad för kommunen.

Rätt till skolskjuts av andra skäl

Ditt barn kan även ha rätt till skolskjuts av andra skäl.

Om vägen mellan hem och skola inte är trafiksäker kan ditt barn ha rätt till skolskjuts, även om avståndet är kortare än avståndsreglerna. I din ansökan kan du beskriva hur elevens väg till skolan ser ut och även bifoga ett dokument som visar vägen.

Om ditt barn inte kan ta sig till skolan på grund av funktionsnedsättning kan du ansöka om skoltaxi. Du ska också skicka in ett läkarintyg som styrker uppgifterna.

Skicka intyget till följande adress:

Myndighetsavdelningen
Box 30080
701 35 Örebro

Du kan få skolskjuts även från den förälder som barnet inte är folkbokförd hos, om

  • barnet bor halva tiden hos varje förälder,
  • båda föräldrarna bor inom Örebro kommuns gränser,
  • övriga villkor för skolskjuts är uppfyllda.

Du kan alltså inte få skolskjuts till en förälder där barnet bor mindre än halva tiden eller till en förälder som bor utanför Örebro kommun.

Ansök om skolskjuts

Du ansöker om skolskjuts inför varje hösttermin. Ansök före den 28 mars för att skolskjutsen ska kunna fungera från första skoldagen.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Kan du inte ansöka digitalt använder du blanketten Ansök om skolskjuts (pdf, 94.7 kB).

Beslut

Ansöker du före den 28 mars får du beslut om skolskjuts i god tid före skolstart, och skolskjutsen kan fungera från första skoldagen. Ansökningar som kom efter sista ansökningsdatum, kommer att hanteras i datumordning.

Om du ansöker i e-tjänsten får du en avisering till din e-post när beslut finns att se i e-tjänsten. Om du har ansökt med blankett får du ditt beslut med posten.

Om du är missnöjd med ditt beslut kan du överklaga det till Förvaltningsrätten, senast tre veckor efter att du fått beslutet.

Förvaltningsrätten i Karlstad
Box 568
651 12 Karlstad

054-14 85 00, forvaltningsrattenikarlstad@dom.se

Överklagandet ska innehålla:

  • Namn på vårdnadshavare, postadress och telefonnummer.
  • Det beslut som överklagas, diarienummer samt datum för beslutet.
  • Information om hur du vill ha beslutet ändrat och varför. Bifoga eventuella handlingar som du anser har betydelse för prövningen.

Vill du ha hjälp med hur du överklagar kan du kontakta din skolskjutshandläggare på e-post, skolskjutsar@orebro.se, eller på telefon via Servicecenter.

Skolskjutsformer

Skolskjuts samordnas så mycket som möjligt. Det innebär att eleven kan få samåka med andra och att både restid och resväg kan variera.

Skolbuss är upphandlade transporter som erbjuds på vissa förutbestämda sträckor, så kallade skolbusstråk. Sträckorna planeras om för varje år och kan därför skilja från år till år.

Det är bara de elever som ansökt och fått beslut om skolskjuts med skolbuss som får åka med skolbussen.

Nedan kan du se vilka högstadieskolor som det går skolbussar till under läsåret 2020/2021 och vilka områden de passerar.

Skola

Skolbussen går via

Adolfsbergsskolan 7-9

Nybble, Råberga och Mosås.

Almby skola 7-9

Hjälmarbaden, Ekeby-Almby, Norrbyås och Hidingsta.

Engelbrektskolan 7-9

Glanshammarsområdet.

Lillåns skola 7-9

Ervalla, Ölmbrotorp, Axberg och Kvinnerstatorp.

Lillåns skola 7-9*

Direktbuss från Vivalla.

Mellringeskolan 7-9

Garphyttan, Vintrosa, Latorp och Tysslinge.

*Direktbussen mellan Vivalla och Lillåns skola kommer inledningsvis att gå under höstterminen 2020. Skolbusstråket kommer utvärderas inför vårterminen 2021.

Information om skolbusstråk för låg- och mellanstadieskolor kommer lite längre fram.

Skolskjuts kan utgöras av busskort för resor med ordinarie kollektivtrafik för elever både i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. I bedömningen tas även hänsyn till elevens ålder, mognad och de omständigheter som är förknippade med resvägen.

Om elever i grundskolan och grundsärskolan beviljas busskort skickas det från Länstrafiken. Du kan läsa mer om grundskolekort på Länstrafikens webbplats. Om elever i gymnasiesärskolan beviljas busskort ska det hämtas på skolan.

Om ditt kort går sönder eller om du tappar bort det ska du vända dig till Länstrafikens kundservice. Detta gäller dig som ansökt om skolskjuts och blivit beviljad busskort. Om du fått ditt busskort på skolan vänder du dig till din skola. Du som går i gymnasiesärskolan betalar en administrativ avgift på 200 kr för att få ett nytt kort om ditt kort är borttappat eller synligt skadat.

Skoltaxi (bil eller buss) erbjuds de barn som av särskilda skäl inte kan åka med en skolbuss eller den ordinarie kollektivtrafiken. Taxiresorna samordnas av Länstrafikens beställningscentral. Rutiner och regler för skoltaxi finns i foldern Rutiner för skolskjuts med skoltaxi i Örebro kommun (pdf, 227.7 kB).

Vid svårlösta skolskjutsfrågor kan det i undantagsfall ges självskjutsersättning till vårdnadshavare som skjutsar sitt barn.

Ansvar, olyckor och försäkringar

Vårdnadshavaren har ansvaret för att eleven finns på plats vid hållplats/påstigningsplats när skolskjutsen anländer. Om eleven missar sin skolskjuts ansvarar vårdnadshavare för att eleven kommer till skolan.

Örebro kommun har en försäkring som gäller för elever dygnet runt, den gäller även till och från skolan. Läs mer om skolans försäkring.

Om ditt barn råkar ut för en olycka som medför att hen inte kan ta sig självständigt till skolan och till exempel är i behov av skoltaxi ska ni i första hand kontakta försäkrings­bolaget.

Kontakt

Om du har frågor, kontakta Servicecenter.

Senast uppdaterad: 16 oktober 2020

Publicerad: 13 september 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se