På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies? Jag förstår

Söka skola

Du som har barn som ska börja i förskoleklass eller går sista årskursen på sin skola ska söka den skola du önskar att ditt barn ska gå i. Vi utgår från dina önskemål så långt det är möjligt.

Beslut på ansökan om skola inför höstterminen 2022

Du som har ett barn som ska börja förskoleklass eller går sista årskursen på sin nuvarande skola kan nu gå in i e-tjänsten och ta del av beslutet.

Gå in i e-tjänsten och ta del av beslutet här.

Om du har ansökt via pappersblankett eller inte har gjort någon ansökan kommer beslutet att skickas per post till barnets folkbokföringsadress.

Om du tycker att beslutet är fel kan du lämna in en överklagan, information om hur du gör står på beslutet.

Fördelning av platser

Läs mer om hur platserna i skolan fördelas.

Om ditt barn har fått plats på en fristående skola

Om ditt barn har fått plats på en fristående skola och ni vill avsäga er plats på kommunal skola kan ni kontakta Servicecenter.

Byta skola

Om du inte är nöjd med den skola ditt barn har fått kan du ansöka om skolbyte. Information om att byta skola.

1. Bra att veta innan du söker skola

Skolplikt från och med det år barnet fyller sex år

Ditt barn har skolplikt från och med det år barnet fyller sex år. Skolplikten innebär att barn som är folkbokförda i Sverige ska gå i grundskola eller grundsärskola i minst tio år. De tio åren består av förskoleklass följt av årskurserna 1 till 9. Att gå i skolan är kostnadsfritt.

Du kan ansöka om tidigare eller senare skolstart

Om du vill att ditt barn ska börja i kommunal förskoleklass ett år tidigare, det vill säga att ditt barn fyller fem år under 2022 (är född 2017), behöver du lämna en intresseanmälan om "Tidig skolstart".

Om du vill att ditt barn ska börja i skolan ett år senare måste du ansöka om ”Uppskjuten skolplikt”.

Sök skola om ditt barn ska börja i förskoleklass eller går sista årskursen på sin skola

Du som är vårdnadshavare ska söka den skola du vill att ditt barn ska gå i. Du behöver söka skola om ditt barn:

  • ska börja i förskoleklass,
  • går sista årskursen på sin nuvarande skola.

Dessutom har alla elever i årskurs 6 möjlighet att söka profil med färdighetstest till årskurs 7.

Barn som inte ska börja i en ny skola till hösten behöver inte söka skola.

Titta gärna på filmen som kortfattat beskriver hur det går till att söka skola.

Information på andra språk

Du kan välja att visa filmens undertexter på engelska. Klicka på kugghjulet nere till höger och välj "Undertexter" och "Engelska - English". Högst upp på sidan kan du se filmen på teckenspråk.

2. Hitta skolor

Det finns många skolor att söka. Via länken nedan får du hjälp att hitta var skolorna finns, vilka inriktningar och profiler de har samt länkar till skolornas egna webbplatser.

3. Sök kommunal grundskola

Perioden för att söka skola inför höstterminen 2022 var 15–31 januari.

Du som vill ansöka om skolbyte eller flyttar in till Örebro kommun, kan göra din ansökan inför höstterminen 2022 via vår e-tjänst från mitten av mars.

Har du inte sökt skola till ditt barn?

Alla barn har rätt till en plats på en kommunal grundskola. Om du inte har sökt en skola placeras barnet på en kommunal skola nära hemmet.

Ändra i ansökan

Du kan inte ändra ansökan efter ansökningsperiodens slut 31 januari 2022.

Söka till profil

Några kommunala skolor har så kallade profiler och inriktningar. I skolor med profiler får eleverna under ett antal lektionstimmar ägna sig åt en speciell aktivitet som de valt. För att kunna bli antagen till profilerna på Engelbrektsskolan och Gumaeliusskolan behöver barnet genomföra färdighetstest. I kommunens andra skolor med profiler krävs inte färdighetstest.

Perioden för att söka till en skola med profil inför höstterminen 2022 var 15–31 januari.

Information om vilka profiler som finns och vilka profiler som har färdighetstest.

Information om urvalsregler för profiler.

Profil med färdighetstest

Anmälan till färdighetstest var öppen till och med 13 november 2021 och testerna är klara.

Observera att det krävs både ett genomfört färdighetstest och en skolansökan till den aktuella profilen för att ha möjlighet att komma in på en profil med färdighetstest.

Profil utan färdighetstest

Om du sökt till en skola som har profil utan färdighetstest kommer skolan att kontakta dig angående val av profil, om barnet får plats på skolan.

Fristående skolor

Fristående skolor hanterar sina egna platser. Om du vill söka till en fristående skola kontaktar du skolan direkt. Det är möjligt att söka både kommunal och fristående skola.

Fördelning av platser

Alla elever har rätt till en plats på en kommunal grundskola inom rimligt avstånd från hemmet.

Vi utgår från dina önskemål om skola så långt det är möjligt. Om det finns fler sökande än platser på skolan fördelas barnen enligt principen relativ närhet.

Läs mer om hur platserna i skolan fördelas.

4. Få beslut om placering

I mars får du beslut om vilken skola ditt barn fått plats på.

Om du sökt skola via e-tjänsten kan du ta del av beslutet genom att logga in i e-tjänsten. Länk till e-tjänsten finns här från och med att beslutet är tillgängligt och en tid framöver. Om du sökt skola via blankett eller om du inte har gjort någon ansökan får du beslutet med post till ditt barns folkbokförings­adress.

Gå in i e-tjänsten och ta del av beslutet här.

Om ditt barn har fått plats på en fristående skola och ni vill avsäga er plats på kommunal skola kan ni kontakta Servicecenter.

Om ni anser att beslutet är felaktigt så kan ni överklaga det. Vid överklagan prövas beslutet genom laglighetsprövning enligt 13 kap. Kommunallagen (2017:725). Det innebär att beslutet endast prövas utifrån om det följer lagen.

Överklagandet skickas per brev till Förvaltningsrätten i Karlstad, Box 568, 657 12 Karlstad.

Det ska innehålla uppgifter om vilket beslut ni vill överklaga, hur och varför ni vill att beslutet ska ändras, barnets namn och personnummer och samtliga vårdnadshavares namnunderskrift, namnförtydligande, personnummer, adress och telefonnummer.

Överklagan ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag beslutet har anslagits.

Plats på fritidshem

Om ditt barn behöver plats på fritidshem ska du ansöka om det separat innan skolan startar.

Läs mer och ansök om plats på sidan Fritidshem.

Skolskjuts

Om ditt barn behöver skolskjuts kan du ansöka om det samtidigt som du söker skola. Då får du beslut om skolskjuts i god tid före skolstart och skolskjutsen kan fungera från första skoldagen.  

Mer information om skolskjuts.

5. Välkommen till skolan!

Skolan informerar om när höstterminen börjar, så att du och ditt barn kan förbereda er inför skolstarten. De kommunala grundskolorna i Örebro har gemensamma tider för skolstart.

Läsårstider för grundskolor.

Är ni inte nöjda med beslutet?

Om ni tycker att beslutet är fel så kan ni begära att det överklagas. Överklagandet ska ställas till Skolväsendets överklagandenämnd, men skickas per brev till Örebro kommun, Grundskoleantagningen, Box 30045, 701 35 Örebro. Det ska innehålla följande uppgifter:

  • Vilket beslut som ni vill överklaga.
  • Hur och varför ni vill att beslutet ska ändras.
  • Ert namn, personnummer, adress och telefonnummer.

Överklagandet ska ha inkommit till Grundskoleantagningen, Örebro kommun inom tre veckor från den dag som ni har tagit del av beslutet. Om överklagandet har kommit in inom angiven tidsram skickas det vidare till Skolväsendets överklagandenämnd.

Om ditt överklagande har gått vidare till Skolväsendets överklagarnämnd eller annan instans, så styr deras handläggningstider hur lång tid det tar att få ett beslut. Läs mer om Skolväsendets överklagarnämnd.

Kontakt

Om du har frågor, kontakta Servicecenter.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se