På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies? Jag förstår

Betyg och omdömen i grundskolan

I grundskolan har alla elever i årskurs 1 till 9 rätt till skriftliga omdömen i alla ämnen. Elever i årskurs 6 till 9 får dessutom betyg i alla ämnen.

Individuella utvecklingsplaner

Elev och vårdnadshavare gör, tillsammans med läraren, en individuell utvecklingsplan (IUP) som hänger ihop från termin till termin. Tanken är att den ska ligga till grund för det skriftliga omdömet. Du kan läsa mer om individuella utvecklingsplaner på Skolverkets webbplats.

Skriftligt omdöme

Alla elever i årskurs 1-9 har rätt till skriftliga omdömen i de ämnen de läser. De skriftliga omdömena ska eleverna få i samband med de utvecklingssamtal som de har minst en gång per termin.

Omdömena ska vara ett stöd för eleverna att nå de nationella målen och att tidigt kunna få den hjälp som de behöver. Tanken är att ett skriftligt omdöme är tydligare än om läraren bara berättar muntligt hur det går för eleven.

Rektors ansvar

Det är varje skolas rektor som ansvarar för hur de skriftliga omdömena utformas på skolan. Omdömena ska utgå från skolans pedagogiska planering.

Betyg

I grundskolan är betygsskalan sexgradig, med fem godkända (A-E) och ett icke godkänt betygssteg (F).

Årskurs 6-9

Alla elever får betyg i årskurs 6 till och med 9, vid varje terminsslut i alla ämnen.

Inte godkänd

Om eleven inte når kunskapskraven i ett ämne kan vi inte ge något betyg. I sådana fall kan eleven ihop med sin vårdnadshavare be om att få ett skriftligt omdöme som visar elevens kunskapsutveckling i ämnet. I omdömet ska skolan förklara vilket stöd man har gett eleven för att uppnå kunskapskraven.

Läs mer om det nya betygssystemet på Skolverkets webbplats.

Slutbetyg

Betyget i slutet av vårterminen i årskurs 9 är slutbetyg och det som ligger till grund för elevens ansökan till gymnasieskolan. Behörigheten ser olika ut för de olika gymnasieprogrammen.

Lovskola för elever som behöver extra stöttning

Lovskola för elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte bli, eller som inte blivit behöriga till gymnasiet

Kommunen är skyldig att erbjuda lovskola under sommaren till elever som:

  • har gått ut årskurs 8 och som riskerar att under årskurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan,
  • har gått ut årskurs 9 utan att ha blivit behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.

Det är rektorn som beslutar vilka elever som ska erbjudas lovskola. De elever som berörs får en inbjudan till lovskolan under våren.

Lovskola för elever i årskurs 6-9 som behöver extra stöttning

Vissa skolor erbjuder undervisning på olika lov för elever som vill ha extra stöttning eller arbeta ikapp i något eller några av skolans ämnen. Ofta prioriteras elever som saknar godkända betyg i något ämne.

Information om den här typen av lovskola brukar finnas på skolans webbplats. Här finns länkar till alla grundskolors webbplatser.

Servicegaranti Örebro kommun

Servicegarantier i grundskolan

Lärande

Under tiden i grundskolan ska du som elev utveckla kunskaper inom en rad olika områden för att vara väl förberedd för gymnasieskolan och vuxenlivet. Utbildningen ska bidra till din utveckling. Skolan ska vara en miljö där du lär dig att lyssna, dela åsikter och utveckla förmågan att tänka kritiskt.

Möjlighet att påverka, vara delaktig och att ta ansvar är demokratiska principer som alla elever har rätt till och får lära sig i skolan.

Extra stöd vid behov

Du som elev får på olika sätt extra hjälp om du behöver det. Varje skola har rutiner för att tidigt upptäcka och vid behov sätta in extra stödinsatser. Du som vårdnadshavare är en viktig resurs i skolans arbete och du blir informerad om, och delaktig i, skolans arbete med att stötta ditt barn.

Läs mer om Örebro kommuns servicegarantier för grundskolan.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se