Fjärilen

Fjärilen bedriver omsorg i hemmiljö på kvällar samt helger.

Ansökan

Ansökan om plats på kvällar och helger kan göras för barn 1–12 år.

Platserna är behovsstyrda och prövas enligt särskilda riktlinjer där man tittar på familjens situation och om det kan finnas möjlighet att lösa omsorgen i familjens/hushållets egen omgivning.

Om familjen bedöms ha behov av barnomsorg på obekväm tid så ska föräldrarnas arbetstider styrkas med intyg/schema från arbetsgivaren och lämnas tillsammans med ansökan till Fjärilen, Stenbackevägen 6, 702 25 Örebro.

Beslut och godkännande tas av kommunens handläggare.

Ansök till den fristående omsorgen

För att ansöka om plats på fristående omsorg kontaktar du den fristående verksamheten direkt.

Ansökningsblanketter och mer information finns på www.fjarilen.com.

Avgift

Omsorgen är avgiftsfri om du betalar föräldraavgift enligt maxtaxan.

Övrigt

Omsorgen på kvällar och helger utförs av pedagogen i hemmiljön hos familjen.

Kontakt

Besöksadress

Stenbackevägen 6, 702 25 Örebro.

Telefonnummer

076-180 73 80.

E-post

info@fjarilen.com

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!