Dora

Dora Pedagogiska omsorg bedriver omsorg på dagtid, kvällar samt helger.

Dora bedrivs i en ljus och fräsch lokal på Markgatan och är ett alternativ till förskola för barn i åldrarna 1–5 år. Här får barnen vistas i en liten barngrupp i en lugn och trygg miljö.

Ansökan om plats på kvällar och helger kan göras för barn 1- 12 år.

Avdelningar

Barngruppen består av en avdelning med maximalt 10 barn. Vi är två pedagoger på heltid.

Pedagogik/Inriktning

Doras inriktning och viktigaste mål är att barnen ska ha roligt, få en bra självkänsla och skapa goda relationer.

Hörnstenarna i verksamheten är vår demokratiska värdegrund, där delaktighet och ett lustfyllt lärande är grunden. Språkutveckling är vårt prioriterade område.

Verksamhetens undervisning utgår från barnens intresse eftersom glädje är grunden för livslångt lärande.

Vi som pedagoger vill att alla barn som kommer till oss ska få känna trygghet, nyfiken­het, glädje, empati, bekräftelse och även ge barnen tid att reflektera och att prova själv

Mat

Maten beställer vi via ett skolkök.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan/den pedagogiska omsorgen utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till den pedagogiska omsorgen

För att ansöka om plats på fristående pedagogisk omsorg kontaktar du den fristående verksamheten direkt.

Kontakt

Besöksadress

Markgatan 11.

Telefonnummer

070-732 40 38.

E-post

dora4skola@gmail.com

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?