Mosjö förskola

Förskolan är belägen i Mosås som ligger cirka 10 km söder om Örebro utefter gamla vägen till Kumla. Området består av blandad bebyggelse där de flesta boendeformer finns representerade, med småhus som det dominerande inslaget.

Mosjö förskola

Avdelningar

Mosjö förskola har totalt fem avdelningar. Gullvivan är en 1–2-årsavdelning och Prästkragen samt Mosippan är båda avdelningar för 2–3-åringar. Dessa tre avdelningar finns i ett hus på Prästgårdsvägen. De andra avdelningarna är belägna i skolans lokaler på Bodekullsvägen. Där finns Videungen och Blåklockan, som båda har 4–5-åringar i sin verksamhet.

Inriktningar

Vi vill vara en förskola för utforskande och lärande, där vi lär tillsammans på ett lustfyllt och fantasifullt sätt. Vår vision är att barn och vuxna i vår förskola ska få möjlighet att utvecklas i en verksamhet där utforskande och nyfikenhet, fakta och fantasi, glädje och gemenskap alltid är närvarande!

Visionen försöker vi nå genom att

  • barnen får jobba i olika utforskande projekt och i mindre grupperingar under del av dagen. Då ser vi att deras nyfikenhet, intresse och kompetens blir till ett roligt lärande för alla
  • barnen får möta olika material där det finns utrymme för utforskande, fantasi och skapande
  • barnen får undersöka sina hypoteser, prova och söka fakta
  • pedagogerna strävar alltid efter att skapa meningsfulla sammanhang där barnen tillsammans spekulerar och löser problem
  • barnen får möta vuxna som lyssnar in, tar barnen på allvar och har nära till glädje och humor
  • uppmärksamma och ta tillvara allas olikhet och stärka självkänslan, på ett positivt sätt. Detta gäller pojkar som flickor.

Mat

Vi har ett mottagningskök där vi får in maten från Mosjö skolan.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Prästgårdsvägen 22, Örebro.

Mosjö skola, Bodekullsvägen 14, Örebro.

Telefonnummer

Blåklockan, 019-21 24 47.

Gullvivan, 019-21 21 12.

Mosippan, 019-21 23 76.

Prästkragen, 019-21 21 11.

Videungen, 019-21 21 43.

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 3 maj 2018
Publicerad: 20 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?