Larsgården

Larsgården – ett litet gult, kulturskyddat trähus – ligger i Baronbackarna, ett mångkulturellt område med hyreshus byggda på 50-talet. På förskolan går 30 barn. De bor i Baronbackarna, villaområdet gamla Hjärsta och vi har även barn från centrala Väster samt andra närliggande stadsdelar.

Larsgården

Vi har en bra utegård och närhet till fin natur, skog, trevliga lekparker och en stor fotbollsplan. Bibliotek finns i "52:an" i Baronbackarnas kultur och fritidscenter.

Avdelningar

Vi har två avdelningar, Tussilagon med barn i åldern 1–3 år och Maskrosen för barn i åldern 3–5 år.

Inriktningar

Vår vision är: Mötesplatsen för glädje, nyfikenhet och trygghet!

Vi erbjuder en variationsrik verksamhet där barnens intressen, olikheter och lärande tillgodoses och tas tillvara. Tiden hos oss ska vara trygg, rolig och lärorik för barnen. Vi planerar, genomför och utvärderar verksamhetens mål enligt förskolans läroplan.

Leken är det viktigaste i vår verksamhet. I leken bearbetar barnen upplevelser, tränar samarbetsförmågan, lär sig visa hänsyn och lär sig hantera konflikter. Leken stimulerar fantasin och hjälper barnen att förstå verkligheten. Barns inflytande och delaktighet i sin vardag prioriteras högt i förskolans arbete.

Vi arbetar med barns språkutveckling, matematiska utveckling och natur/teknik. Det innebär att personalen använder sig av samtalet som ett viktigt instrument. Vi finns för att stimulera och utmana barnen i deras lärande.

Alla pedagoger har utbildning i Vägledande samspel (ICDP/International Child Development Programmes). Vägledande samspel är ett förhållningssätt som bygger på ett positivt samspel mellan barn och vuxen. Ny utbildning och vidareutbildning sker kontinuerligt.

Alla föräldrar erbjuds minst ett utvecklingssamtal varje termin, där vi går igenom ditt barns utveckling och trivsel. Alla barn har dokumentation, där ni tillsammans med ert barn kan följa barnets utveckling.

Mat

Vår mat tillagas av vår egen kock och är välbalanserad och näringsriktigt planerad, utifrån förskolebarnens behov. Vi tänker ur ett hälsofrämjande perspektiv, där vi prioriterar ekologisk mat och undviker sötade produkter.

Måltider i skolor och förskolor.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Hjärstavägen 36, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?