Bettorps förskola

Bettorps förskola ligger i Lillån, cirka fem kilometer norr om centrala Örebro.

Bettorps förskola

Foto: Futurumfastigheter.

Bettorps förskola har öppnat i nya lokaler januari 2022. Förskolan ingår i en intraprenad tillsammans med Klöverängen, Klockarängen, Lillån och Regnbågens förskola. Läs mer om intraprenaden.

Avdelningar

Förskolan är byggd med fem avdelningar men i nuläget är det fyra av dem som är öppna. Vi har två avdelningar med barn i åldern 1–2 år och två avdelningar med barn i åldern 3–5 år.

Inriktningar

Vi arbetar efter förskolans läroplan (Lpfö 18). Vi erbjuder en bred pedagogisk verksamhet med projektinriktat arbetssätt där våra föränderliga lärmiljöer är viktiga.

Hos oss får barnen möta en utvecklande miljö där bland annat språkligt och matematiskt tänkande, estetiska uttrycksformer, naturvetenskap, teknik och digitala verktyg ingår.

Som pedagoger är vi närvarande, medforskande, reflekterande och nyfikna på barnens tankar och hypoteser.

Vår gård är stor och inspirerande med stora variationer av lekmiljöer vilket ger rika möjligheter att bedriva vår pedagogiska verksamhet även utomhus. Närheten till skogen och naturen är en stor fördel.

All vår verksamhet genomsyras av våra värdeord: välkomnande, kreativitet, hållbar framtid, nyfikenhet och lyssnande.

Mat

Förskolan har ett eget tillagningskök med en utbildad kock som lagar all mat från grunden. Vi följer Örebro kommuns riktlinjer gällande klimatsmart mat och väljer ekologiska och närodlade råvaror så långt det är möjligt.

Måltider i skolor och förskolor.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Bocktörnevägen 1, Örebro.

Telefonnummer

Lämna klagomål

Vill du lämna klagomål på vår verksamhet är du välkommen att prata med oss på förskolan. Du kan även ringa eller mejla.

Mer information om vem som hanterar klagomål och vad du kan göra.

Följ Lillåns förskolor på Instagram

Senast uppdaterad:
Publicerad: