Bettorps förskola

Bettorps förskola ligger i Lillån, cirka fem kilometer norr om centrala Örebro.

Bettorps förskola

Stängt - öppnar igen januari 2022

Bettorps förskola kommer att stängas för nybyggnation sommaren 2020 och verksamheten startar upp igen januari 2022.

Förskolan ingår i en intraprenad tillsammans med Klöverängen, Klockarängen, Lillån och Regnbågens förskola. Läs mer om intraprenaden.

Avdelningar

Förskolan har totalt fyra avdelningar. Vi har två avdelningar med barn i åldern 1–3 år och två avdelningar med barn i åldern 4–5 år.

Inriktningar

Vi arbetar efter förskolans läroplan (Lpfö 98/16). Vi erbjuder en bred pedagogisk verksamhet med projektinriktat arbetssätt där våra föränderliga lärmiljöer är viktiga. Hos oss får barnen möta en utvecklande miljö där bland annat språkligt och matematiskt tänkande, estetiska uttrycksformer, naturvetenskap, teknik och digitala verktyg ingår.

Som pedagoger är vi närvarande, medforskande, reflekterande och nyfikna på barnens tankar och hypoteser.

Vår gård är stor och inspirerande med stora variationer av lekmiljöer vilket ger rika möjligheter att bedriva vår pedagogiska verksamhet även utomhus. Närheten till skogen och naturen är en stor fördel.

All vår verksamhet genomsyras av våra värdeord: kommunikation, lustfyllt lärande genom lek, mångfald, trygghet, inflytande och delaktighet.

Mat

Förskolan har ett eget tillagningskök med en utbildad kock som lagar all mat från grunden. Vi följer Örebro kommuns riktlinjer gällande klimatsmart mat och väljer ekologiska och närodlade råvaror så långt det är möjligt.

Måltider i skolor och förskolor.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Bocktörnevägen 1, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!