Lillåns förskolor

Lillåns förskolor är en intraprenad där fem förskolor ingår varav en är under nybyggnation för tillfället och därför stängd.

Lillåns förskolors vision

I våra förskolor välkomnar vi små ​​och stora människor till kreativa miljöer​​ där nyfikenhet, utforskande och lyssnande alltid är närvarande. Vi lär tillsammans i meningsfulla sammanhang. Fantasi, fakta samt glädje finns med oss på vägen.

Om intraprenaden

Intraprenaden har tre rektorer: Agneta Magnestrand, Jenny Dahwn och Maud Lindström.

Hela intraprenadens verksamhet utgår från ICDP, vägledande samspel, ett förhållnings­sätt som innebär att vi fokuserar på det positiva samspelet och samtalets betydelse.

Vi arbetar enligt Örebro kommuns service­garanti. Detta innebär att alla barn och vårdnads­havare har en kontaktperson.

Samtliga vårdnads­havare erbjuds dessutom att delta i Örebro kommuns kommunikations­plattform, Unikum. Via Unikum får vårdnads­havare möjlighet att ta del av verksamheten, följa sitt barns utveckling samt få information gällande verksamheten.

Vi använder oss också av Tempus, ett digitalt schema­system för att underlätta hanteringen av barnens tider och planering av personal.

I intraprenaden finns det välutbildade pedagoger och vi har en ateljerista samt en special­pedagog som stöd i verksamheten.

Förskolorna i intraprenaden är övnings­förskolor gentemot Universitetet och handleder kontinuerligt lärar­studenter samt tar emot barnskötar­elever från Barn- och fritids­programmet.

Följ Lillåns förskolor på Instagram

Senast uppdaterad:
Publicerad: