Lillåns förskolor

Lillåns förskolor är en intraprenad där fem förskolor ingår.

Om intraprenaden

Intraprenaden har två rektorer, Agneta Magnestrand och Kerstin Göthberg, en biträdande rektor Maud Lindström samt en biträdande rektor/samordnare Jenny Dahwn. Hela intraprenadens verksamhet utgår från ICDP, vägledande samspel, ett förhållnings­sätt som innebär att vi fokuserar på det positiva samspelet och samtalets betydelse samt att vi arbetar med det Goda mötet.

Vi arbetar enligt Örebro kommuns service­garanti. Detta innebär att alla barn och vårdnads­havare har en kontaktperson. Samtliga vårdnads­havare erbjuds dessutom att delta i Örebro kommuns kommunikations­plattform, Unikum. Via Unikum får vårdnads­havare möjlighet att ta del av verksamheten, följa sitt barns utveckling samt få information gällande verksamheten. Vi använder oss också av Tempus, ett digitalt schema­system för att underlätta hanteringen av barnens tider och planering av personal.

I intraprenaden finns det välutbildade pedagoger och vi har en ateljerista, en special­pedagog, en utvecklingspedagog samt en teknikpedagog som stöd i verksamheten. Dessutom ligger vi i framkant inom digitalisering.

Förskolorna i intraprenaden är övnings­förskolor gentemot Universitetet och handleder kontinuerligt lärar­studenter samt tar emot barnskötar­elever från Barn- och fritids­programmet.

Senast uppdaterad: 10 februari 2020
Publicerad: 6 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?