Lillåns förskolor

Lillåns förskolor är en intraprenad där fem förskolor ingår varav en är under nybyggnation för tillfället och därför stängd.

Lillåns förskolors vision:

I våra förskolor välkomnar vi små ​​och stora människor till kreativa miljöer​​ där nyfikenhet, utforskande och lyssnande alltid är närvarande. Vi lär tillsammans i meningsfulla sammanhang. Fantasi, fakta samt glädje finns med oss på vägen

Om intraprenaden

Intraprenaden har två rektorer, Agneta Magnestrand och Jenny Dahwn och en biträdande rektor Maud Lindström.

Hela intraprenadens verksamhet utgår från ICDP, vägledande samspel, ett förhållnings­sätt som innebär att vi fokuserar på det positiva samspelet och samtalets betydelse.

Vi arbetar enligt Örebro kommuns service­garanti. Detta innebär att alla barn och vårdnads­havare har en kontaktperson.

Samtliga vårdnads­havare erbjuds dessutom att delta i Örebro kommuns kommunikations­plattform, Unikum. Via Unikum får vårdnads­havare möjlighet att ta del av verksamheten, följa sitt barns utveckling samt få information gällande verksamheten.

Vi använder oss också av Tempus, ett digitalt schema­system för att underlätta hanteringen av barnens tider och planering av personal.

I intraprenaden finns det välutbildade pedagoger och vi har en ateljerista samt en special­pedagog som stöd i verksamheten.

Förskolorna i intraprenaden är övnings­förskolor gentemot Universitetet och handleder kontinuerligt lärar­studenter samt tar emot barnskötar­elever från Barn- och fritids­programmet.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!