Förtroendevald

Här finns länkar och dokument för dig som är förtroendevald.

Signera protokoll

Sök politiker

Uppdatera uppgifter i politikersöken via e-post till kommun@orebro.se.

Hämta ut iPAD

Lämna tillbaka iPAD

Styrdokument

Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Örebro Pdf, 173.6 kB.

Behandling av personuppgifter

Nämndreglementen för Örebro kommun Pdf, 550.2 kB.

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Pdf, 164.8 kB.

Posthantering i Örebro kommun - riktlinjer Pdf, 170.7 kB.

Informationssäkerhetspolicy Pdf, 354.7 kB.

Riktlinjer för informationssäkerhet Pdf, 1 MB.

Arvoden och ersättningar

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun 2023–2026 Pdf, 393.5 kB.

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun 2019–2022 Pdf, 393.9 kB.

Elektroniska lönebesked och e-legitimation

Intyg om förlorad ersättning från arbetslöshetsförsäkring m.m. för förtroendevalda i Örebro kommun Pdf, 78.4 kB.

Exempel på intyg om förlorad arbetsinkomst 2015 Pdf, 253.1 kB.

Blanketter

Arvode förtroendevald - Presidium Doc, 118 kB.

Arvode förtroendevald - Gruppmöte Doc, 118 kB.

Arvode förtroendevald - Nämndsammanträde Doc, 118 kB.

Arvode förtroendevald - Flera förrättningar Docx, 46 kB.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst Docx, 41 kB.

Parkeringskvitto Doc, 61 kB.

Kvitto för personligt utlägg för ledamot i nämnd Doc, 61 kB.

Meetings Plus

Meetings Plus - lathund Pdf, 1.2 MB.

Meetings Plus - utökad användarmanual Pdf, 8 MB.

Byte av lösenord i Meetings

Hör av dig till din nämndsekreterare.

Sammanträden

Sammanträdestider.

Support för förtroendevalda

Support för mejl (orebro.se mejlen)

Kommunsupport 019- 21 20 00, kommunsupport@orebro.se.
– Välj IT.

Support på ipad

Kommunsupport 019- 21 20 00, kommunsupport@orebro.se,
– Välj IT.

Support gällande tekniken vid digital justering

Kommunsupport 019- 21 20 00, kommunsupport@orebro.se
– Välj IT.

Support för arvoden och ersättningar

Kommunsupport 019- 21 20 00, kommunsupport@orebro.se
– Välj lön.

Avsägelse av förtroendeuppdrag

Här kan du meddela oss om du önskar avsäga dig ditt förtroendeuppdrag.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se