Förtroendevald

Här finns länkar och dokument för dig som är förtroendevald.

Signera protokoll

Sök politiker

Uppdatera uppgifter i politikersöken via e-post till kommun@orebro.se.

Hämta ut iPAD

Lämna tillbaka iPAD

Hantera lösenord

Byt eller återställ ditt lösenord

Ändra verifieringsmetod eller byta telefonnummer för MFA

Guide - Byt eller återställ ditt lösenord

Personlig hjälp

Om du behöver personlig hjälp med ditt konto kan du boka en tid hos en tekniker på Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9.

  • Minst antal tecken i lösenord: 14.
  • Komplexitet för lösenord: Krav på minst en siffra, en stor bokstav och minst ett specialtecken. Exempel på specialtecken är: ! % & / #
  • Ditt namn får inte ingå i lösenordet.
  • Lösenordssystemet känner av de 6 senast använda lösenorden och kan inte användas igen.
  • Dagar mellan byte av lösenord: 180 dagar.
  • Antal misslyckade inloggningsförsök är 10. Därefter blir kontot låst i fem minuter och du kan därefter försöka igen.

Styrdokument

Arbetsordning för Kommunfullmäktige i Örebro Pdf, 173.6 kB.

Behandling av personuppgifter

Nämndreglementen för Örebro kommun Pdf, 568.4 kB.

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Pdf, 164.8 kB.

Posthantering i Örebro kommun - riktlinjer Pdf, 170.7 kB.

Informationssäkerhetspolicy Pdf, 354.7 kB.

Riktlinjer för informationssäkerhet Pdf, 1 MB.

Arvoden och ersättningar

Riktlinjer arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun mandatperioden 2023-2026 Pdf, 398.9 kB.

Elektroniska lönebesked och e-legitimation

Digital kvittoportal - Hämta parkeringskvitto

Intyg om förlorad ersättning från arbetslöshetsförsäkring m.m. för förtroendevalda i Örebro kommun Pdf, 78.4 kB.

Exempel på intyg om förlorad arbetsinkomst 2015 Pdf, 253.1 kB.

Kortfattad lathund om arvoden för förtroendevalda i Örebro kommun Pdf, 130.7 kB.

Blanketter

Arvode förtroendevald, Nämndsammanträde Docx, 41 kB.

Arvode förtroendevald, Presidium Docx, 41 kB.

Arvode förtroendevald, Gruppmöte Docx, 41.1 kB.

Arvode förtroendevald, Flera förrättningar Docx, 36.4 kB.

Arvode förtroendevald, Ersättning för förlorad arbetsinkomst Docx, 34.9 kB.

Arvode förtroendevald, Blankett för resekostnader Docx, 55.8 kB.

Arvode förtroendevald, Kvitto för personligt utlägg för ledamot i nämnd Docx, 57.2 kB.

Arvode förtroendevald, Reseräkning endagsförrättning inrikes Docx, 32.4 kB.

Arvode förtroendevald, Reseräkning flerdygnsförrättning inrikes Docx, 37.1 kB.

Meetings Plus

Meetings Plus - lathund Pdf, 1.2 MB.

Meetings Plus - utökad användarmanual Pdf, 8 MB.

Byte av lösenord i Meetings

Hör av dig till din nämndsekreterare.

Sammanträden

Sammanträdestider.

Support för förtroendevalda

Support för mejl (orebro.se mejlen)

Kommunsupport 019- 21 20 00, kommunsupport@orebro.se.
– Välj IT.

Support på ipad

Kommunsupport 019- 21 20 00, kommunsupport@orebro.se,
– Välj IT.

Support gällande tekniken vid digital justering

Kommunsupport 019- 21 20 00, kommunsupport@orebro.se
– Välj IT.

Support för arvoden och ersättningar

Kommunsupport 019- 21 20 00, kommunsupport@orebro.se
– Välj lön.

Avsägelse av förtroendeuppdrag

Här kan du meddela oss om du önskar avsäga dig ditt förtroendeuppdrag.

Kom ihåg att meddela ditt parti att du vill avsäga dig ditt förtroendeuppdrag.

Senast uppdaterad:

Publicerad: