Hindersmässan

Vi planerar för att genomföra Hindersmässan 2024 med marknad i centrala Örebro under 24–27 januari.

Kvällsvy över vattnet med stadssiluett och marknaden med lampor.

Marknadsplats för 2024

Ansökningsperioden för marknadsplats 2024 är 1 februari–15 oktober 2023. Mejla din ansökan till teknikochservicenamnden@orebro.se

I ansökan ska följande uppgifter vara med:

  • Företagets namn.
  • Organisationsnummer/personnummer.
  • För- och efternamn.
  • Adress inklusive postnummer och ort.
  • Mobilnummer.
  • Mejladress.
  • Antal platser som önskas.
  • Typ av el.
  • Sortiment.

Kontakta Servicecenter om du har frågor om ansökan.

Har du frågor om Hindersmässan?

Kontakta Servicecenter telefon eller via mejl.

Telefon: 019-21 10 00

E-post: servicecenter@orebro.se

Första Hindersmässan hölls på 1300-talet som en marknad där bergsmännen från Bergslagen sålde sitt järn vidare. Hindersmässan är oftast sista veckan i januari och lockar nu cirka 80 000 besökare.

Hindersmässan 1910

Foto från Hindersmässan 1910. Från vänster Inga Tegner född 1908 med broder Harald född 1905 med barnens au pair Dagmar Carlsson.

Bildkälla: Örebro stadsarkiv/fotograf Waldemar Tegner.

Bildkälla: Örebro stadsarkiv/fotograf Waldemar Tegner.

Senast uppdaterad:

Publicerad: