Feriepraktik

Örebro kommun erbjuder feriepraktik till dig som är född 2004 (efter 1 juni), 2005 eller 2006 och som är skriven i Örebro kommun.

Om du har skyddade person­uppgifter så kan du inte ansöka om sommar­jobb via e‑tjänsten. Självklart är du välkommen att söka sommar­jobb, kontakta 019-21 10 00 för ett personligt möte.

Om du får feriepraktik innebär det att du blir erbjuden sommarjobb i max tre veckor och max 90 timmar. Du kommer att få jobba inom offentlig sektor, olika organisationer eller inom föreningslivet. Syftet med feriepraktiken är att du ska få arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta kontakter på arbetsmarknaden. Lönen är 67 kronor per timme.

Det finns ingen garanti att du får feriepraktik.

Ansökningstid 28 februari–14 mars

Ansökningstiden för feriepraktik är 28 februari–14 mars. Under den tiden hittar du länk till e-tjänst för ansökan på den här sidan.

Vem kan söka feriepraktik?

För möjlighet till sommarjobb krävs att du är

  • folkbokförd i Örebro kommun
  • inskriven i grundskolan eller gymnasieskolan
  • född efter den 1 juni 2004 eller 2005 och 2006 (du som fyller 18 år den 31 maj eller tidigare kan alltså tyvärr inte söka feriepraktik).

Personer med utländsk bakgrund måste ha ett svenskt person­nummer eller så kallat samordnings­nummer för att lön ska kunna betalas ut. Det vill säga att det måste innehålla 10 siffror. Samordnings­nummer används av svenska myndigheter som identitet på personer som inte är folkbokförda i Sverige.

Numret ser ut som ett person­nummer, men har talet 60 adderat till födelse­datumet. Du kan inte söka med ett TF-nummer.

För dig som blir 18 år under 2022 gäller följande:

  • du som fyller 18 år den 1 juni eller senare kan söka feriepraktik
  • du som fyller 18 år den 31 maj eller tidigare på året kan tyvärr inte söka feriepraktik.

Feriepraktiken är i första hand till för dig som inte kan hitta något sommar­jobb på egen hand. Vi prioriterar de ungdomar som inte har haft ferie­praktik genom kommunen tidigare.

Sommarens feriepraktikperioder 2022

Praktikperioden är en till tre veckor (normalt tre) och max 90 timmar.

Första perioden vecka 25–27 (20 juni–8 juli)
Andra perioden vecka 28–30 (11 juli–29 juli)
Tredje perioden vecka 31–33 (1 augusti–15 augusti)

Eftersom höstterminen 2022 börjar 16 augusti består den tredje perioden av färre dagar än de andra två. Arbetsplatserna kommer så långt det är möjligt att anpassa arbetstiderna för att ge dig möjlighet att komma upp i 90 timmar.

Tänk på att andra perioder kan förekomma beroende på vilken arbets­plats du får jobb på. Oavsett period gäller alltid max 90 timmar. Däremot finns det ingen minsta nivå i antal timmar.

Besked

När vi är klara med matchningen och om du blir erbjuden feriepraktik kommer du fått ett brev hem med posten. Brevet skickar vi ut mellan veckorna 19 och 21.

Om du inte får ett brev där du erbjuds feriepraktik står du som reserv och kan erbjudas en plats vid återbud.

Brev om att du inte fått en plats kommer under vecka 24.

Frågor och svar

Vem kan söka feriepraktik?

Du måste vara född efter 1 juni 2004. Sedan är det de som är födda 2005 och 2006 som har rätt att söka.

Kan jag söka om jag fyller 18 år under året?

Du kan söka om du fyller 18 år efter den 31 maj. Om du fyller 18 år före den 1 juni kan du tyvärr inte söka. Du som är 18 år har möjlighet att söka reguljära sommarjobb. De flesta arbetsgivare söker personer som är 18 år till sina sommarjobb.

Jag skrev fel i ansökan. Kan jag ändra själv?

Ja du kan ändra själv, genom att logga in på Mina sidor. Inloggningsuppgifter finns i bekräftelsemejlet du fick när du registrerade din ansökan. Du kan endast göra ändringar under ansökningstiden 28 februari–14 mars 2022.

Kan jag byta arbetsplats eller tidsperiod?

Under särskilda omständigheter kan det gå att byta arbetsplats, men det är inget du kan kräva. När det gäller byte av tidsperiod får du ta kontakt med ferieplatsen du har blivit erbjuden.

Kontakta Servicecenter 019-21 10 00.

Är alla sökanden garanterade feriepraktik?

Örebro kan anställa 1 600 ungdomar i år, men det är många fler som brukar söka. Det innebär att vi tyvärr inte kan garantera feriepraktik. Du som tidigare inte har haft feriepraktik genom kommunen är prioriterad. Ju mer flexibel du är med vilka veckor du kan arbeta och ju fler önskemål du anger ju större chans att du får jobb.

Kan jag hitta en egen praktikplats?

Nej, du kan bara få praktikplats på arbetsställen som redan finns registrerade hos oss.

Varför får man välja tidsperiod och arbetsplats, men får andra förslag?

Om det finns för många sökanden till en viss arbetsplats och tidsperiod måste vi ge andra erbjudanden. Arbetsplatserna har begränsningar när det kommer till hur många sommarjobbare de kan ta emot samtidigt.

Behöver jag gå med i facket?

Nej, du behöver inte gå med i facket. Om du har frågor kan du kontakta LO:s hjälptelefon för sommarjobbande ungdomar, 020-56 00 56.

Måste jag ha utdrag från belastningsregistret?

Om det krävs kommer det stå i brevet du får där du blir erbjuden feriepraktik.

Gör det i god tid om du har ansökt om en plats där det behövs. Det kan ta tid att få utdraget och du kan bli nekad platsen om du inte har med dig utdrag från belastningsregistret första dagen.

Hur skaffar jag utdrag ur belastningsregistret?

Det kan du göra på Polisens webbplats.

Hur vet jag att ni har mottagit min ansökan?

Du får alltid ett bekräftelsemejl till din e-post när du har registrerat din ansökan. Har du inte fått något mejl kontakta Servicecenter 019-21 10 00.

Hur lång arbetsdag har jag?

Grunden är 6 timmars arbetstid per dag. Enstaka arbetsplatser kan ha avvikande arbetstider som t.ex. Torpkonferensen och kolloverksamhet.

Hur fungerar det med raster?

Du har rätt till en halvtimmes lunchrast. På vissa arbetsplatser är lunchrasten längre. Lunchrasten ligger utanför arbetstid och är obetald. Om du ska jobba sex timmar och har en halvtimmes lunchrast blir det alltså sex och en halv timme om du lägger ihop det.

Vad får man i lön?

Lönen är 67 kr per timme. Vid obekväm arbetstid, det vill säga efter kl. 19 på vardagar och vid arbete på lördag, söndag och helgdagar (midsommarafton), får du ett tillägg på 7 kr per timmer, så kallat ob-tillägg. Tänk på att du maximalt får arbeta totalt 35 ob-timmar under hela din praktikperiod.

När betalas lönen ut?

Lönen betalas ut månaden efter du jobbat. Det vill säga om du jobbar i juni får du lön i juli. För att lönen ska komma månaden efter måste din tjänstgöringsrapport ha skickats in direkt efter avslutad feriepraktikperiod.

Du ska bara fylla i en enda lönerapport även om din period sträcker sig över två månader. Lönerapporten ska du skriva under och lämna in till din handledare som skickar in den till Örebro kommun.

Hur jobbar jag på midsommarafton?

Om verksamheten är öppen och det finns behov kan du få jobba på midsommarafton, men högst sex timmar.

Jobbar du på midsommarafton räknas det som en helgdag och du kommer då att få så kallat ob-tillägg på 7 kr per timme. Om verksamheten inte har behov av feriepraktikanter på midsommarafton kommer du att vara ledig. Du får då inte betalt för den dagen eftersom du bara får betalt för de timmar som du arbetar.

Måste jag betala skatt?

Om du kommer tjäna mindre än 20 431 kr under 2022 behöver du inte betala någon skatt, förutsatt att du är bosatt i Sverige hela året. I ditt brev där du blir erbjuden feriepraktik får du med en blankett, "Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag" Pdf, 101.4 kB., som du fyller i och skickar in till Örebro kommun eller lämnar direkt till din handledare på ferieplatsen.

Hur skattejämkar jag?

Om du kommer tjäna mer än 20 431 kr men inte jobbar hela året kan du ansöka om skattejämkning hos Skatteverket.

Förutsättningar för rätt till sjuklön

Är den avtalade anställningstiden kortare än en månad har du rätt till sjuklön endast om du börjat anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd. Dag då du varit frånvarande utan giltigt skäl räknas inte.

Feriepraktikanter har rätt till sjuklön under den sista veckan som ni arbetar, med en karensdag. Karensdag innebär att man inte får ersättning den första sjukdagen.

Är jag försäkrad?

Du är försäkrad via Skolförsäkringen under din feriepraktik.

Kan din förvaltning, organisation eller förening erbjuda en feriepraktikplats?

Örebro kommun söker inför varje sommar feriepraktikplatser till ungdomar. Om ni kan ta emot feriepraktikanter bidrar ni tillsammans med oss till en meningsfull sysselsättning för ungdomarna, samtidigt som de får en inblick i arbetslivet.

Läs mer om vad det innebär att ta emot feriepraktikanter

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se