Dina skyldigheter i trafiken

Du som trafikant har inga rättigheter i trafiken, bara skyldigheter. Det kan låta konstigt, men trafikförordningen är en så kallad skyldighetslagstiftning. Det lägger mycket ansvar på alla som rör sig i trafiken – alla ansvarar för trafiksäkerheten!

Du kan kontakta Transportstyrelsen om du har frågor kring trafikregler.

Läs mer om hur kommunen arbetar med trafiksäkerhet.

Visa hänsyn!

Ta inte för givet att den du möter i trafiken gör rätt. Det viktigaste i trafiken är att visa hänsyn och vara försiktig. Vi är många som samsas i trafiksystemet och vi har olika förutsättningar.

Följ trafikreglerna!

Utöver hänsyn och försiktighet, krävs kunskap om de trafikregler som gäller. Trafikreglerna finns till för att underlätta samspelet mellan trafikanter och göra det säkrare för alla som är i eller vid trafiken, men en del av dem är svårtolkade.

Det kan ges motstridiga besked i trafiken. Då är det viktigt att veta i vilken ordning dessa gäller.

  1. Anvisning från polis eller annan myndighetsperson (exempelvis bilinspektör eller vägtransportledare) gäller framför alla andra anvisningar och regler.
  2. Trafiksignaler.
  3. Vägmärken och vägmarkeringar.
  4. Trafikregler.

På sidan Trafikföreskrifter i tättbebyggt område finns information om vilka regler som gäller i tättbebyggt område samt vilka områden i Örebro som räknas som tättbebyggda.

Vad gäller när jag cyklar?

Din cykel är ett fordon och omfattas ofta av samma regler som bilar, det vill säga det som står i trafikförordningen och vägmärkesförordningen. Du är till exempel skyldig att släppa fram de gående på ett övergångsställe. Du får inte cykla onykter och måste följa alla vägmärken.

På sidan cykel finns mer information om vad som gäller när du cyklar.

Senast uppdaterad:

Publicerad: