Blomlådor som hastighetsdämpande åtgärd

Blomlådor är en möjlighet att öka tryggheten och minska hastigheten på villagator. Med blomlådor blir det också ett trevligt inslag i gatumiljön. Läs först nedan vad som gäller för utplacering av blomlådor och ansök sedan via e-tjänsten längst ned på sidan.

Inför ansökan om hastighetsdämpande åtgärd

Ansökan för utplacering av blomlådor kan göras mellan 1 januari och 15 april för samma år som ansökan gäller. Handläggning av ansökningarna påbörjas efter sista ansökningsdatum (15 april). Ett tillstånd gäller en säsong, vilket kräver en ny ansökan varje år. Örebro kommun kan komma att göra tillsyn av utplacerade blomlådor under säsongen.

Riktlinjer för blomlådor

 • Det ska finnas två kontaktpersoner (från olika hushåll) som är folkbokförda på gatan ansökan gäller. Någon av kontaktpersonerna ska kunna vara tillgänglig om det skulle uppstå problem eller klagomål. Du som skickar in ansökan blir kontaktperson 1.
 • Ansökan om blomlådor kan endast göras på gator där Örebro kommun är väghållare. Det är inte tillåtet att placera ut blomlådor utan tillstånd.
 • Du kan endast ansöka om utplacering av två blomlådor.
 • De grannar vars in- och utfart är i direkt anslutning till platsen där blomlådorna placeras måste ge sitt samtycke för att ansökan ska kunna godkännas.
 • Blomlådorna är inte en åtgärd för att barn ska kunna leka på gatan.
 • Kontaktpersonerna ansvarar för att blomlådorna sköts enligt Örebro kommuns riktlinjer samt för alla kostnader. Reflexer tillhandahålls kostnadsfritt av Örebro kommun.
 • Blomlådorna får endast vara utställda från 15 maj till och med 1 november. OBS! Beroende på väderförhållanden kan start- och slutdatumet för utplacering förändras.
 • Vid snöfall ska blomlådor plockas in av kontaktperson.
  Örebro kommun kan komma att tillfälligt flytta blomlådorna utan att meddela kontaktpersonerna, till exempel vid gatuarbeten.
 • Kontaktpersonerna kan upphäva ansökan och ta bort blomlådorna när som helst under säsongen. Örebro kommun ska informeras om detta. Observera att upphävd ansökan inte kan återkallas.
 • Örebro kommun förbehåller sig rätten att återkalla tillståndet om blomlådor inte uppfyller kraven efter att kontaktpersonerna underrättats.
 • Vid eventuell skada på blomlåda kan kontaktpersonerna inte kräva någon ersättning av Örebro kommun.

 • Utplacering av blomlådor får bara ske förutsatt att gatan blivit sopad.
 • Gatan ska vara minst 5,5 meter bred.
 • Gatan måste ha villor med utfarter.
 • Hastighetsbegränsningen ska vara 30km/h.

 • Gator som trafikeras av bussar i linjetrafik.
 • Gång- och cykelvägar.
 • I anslutning till vändplatser.
 • Gator som har avgiftsbelagd gatuparkering.

Mått vid placering av blomlådor

Med hjälp av både bildexemplet och tabellen nedan kan du placera ut bägge blomlådorna korrekt.

Överblick över en väg, sett ovanifrån, med två röda rektangulära rutor som föreställer utplacerade blomlådor på vägen. Pilar i röda och svarta färger visar det minsta tillåtna avståndet blomlådor emellan och mellan vägkant och blomlåda.
Tabell över avståndsmått vid utplacering av blomlådor

A

B

C

9

6

5,5

8,5

6

5,5

8

7

5

7,5

7,5

4,5

7

8

4

6,5

8,5

4

6

9

4

5,5

9,5

3,5

A = Vägbredd (meter).

B = Avstånd mellan blomlådor (meter).

C = Avstånd, vägkant-blomlåda (meter).

Gatans bredd avrundas till närmaste hel- eller halvtal för att räkna ut övriga mått.

Blomlådorna placeras:

 • Minst 50 meter från farthinder.
 • Minst 50 meter fri sikt på vardera sida av blomlådorna.
 • 10 meter från korsning och kurva.
 • In- och utfarter får inte blockeras.

Blomlådorna får inte se ut hur som helst, de måste följa vissa regler. Bygg dem själv enligt byggbeskrivningen nedan.

Se byggbeskrivning för blomådor Pdf, 374.3 kB.

Blomlådor ska utrustas med reflexer på blomlådornas fyra sidor. Örebro kommun bistår med reflexer men kontaktperson monterar reflexerna på blomlådorna. Endast de reflexer som kommunen erbjuder får användas.

Information om var reflexerna hämtas kommer i samband med godkänd ansökan.

 • Blomlådorna ska vara planterade under hela säsongen de står utplacerade på gatan. Blomlådorna ska fyllas med jord och planteras med levande blommor. Blomkrukor eller andra lösa föremål i blomlådorna är inte tillåtet.
 • Blommorna ska vara lågväxta och får inte skymma reflexerna. Växthöjden (mätt från gatan) ska inte överstiga 80 cm.
 • Vid behov ska sopning göras runt blomlådorna av kontaktperson.
Senast uppdaterad:

Publicerad: