Silva

Förskolan Silva är nybyggd förskola som öppnade i januari 2019. Den är belägen mitt i bostadsområdet Brickebacken. Förskolan har skogen utanför knuten.

Skogen symboliserar vår verksamhet där mångfald, att vi alla hör ihop, utvecklas och lär tillsammans är viktiga delar.

Avdelningar

Gläntan, Dungen, Myren, Ängen och Mossen.

Inriktningar

Vi strävar efter att tillsammans med barn och föräldrar skapa en förskola där trygghet, nyfikenhet, lust och glädje präglar verksamheten.

Språket är en viktig del i den dagliga verksamheten, där vi ser olikheterna som en styrka.

Vi arbetar för pedagogiska lärmiljöer med ett utforskande och fantasifullt material.

Vi arbetar med systematiskt kvalitetsarbete med hjälp av arbetsverktyget ”Från start till mål”.

Mat

Förskolan har ett eget kök med kock som lagar all mat från grunden. Vi följer Örebro kommuns riktlinjer gällande klimatsmart mat och väljer ekologiska och närodlade råvaror så långt som möjligt.

Barn och pedagoger äter i den gemensamma matsalen.

Måltider i skolor och förskolor.

Studiedagar och arbetsplatsträffar 2021

Höstens studiedagar är 19–20 augusti samt 1 november.

Dessa dagar har personalen arbetsplatsträff och förskolan stänger kl. 16:

  • 7 september
  • 6 oktober
  • 11 november
  • 6 december.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Björkrisvägen 17, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!